'header-1'

Diskutim mes Policisë së Kosovës dhe personave LGBTIQ+

CEL organizoi një diskutim mes Policisë së Kosovës dhe personave LGBTIQ+. Në hapësirat e Bubble Pub, personat LGBTIQ+ bashkëbiseduan me një ndër kapitenët e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kovosës, z.Sali Dragidella. Ndër të tjera, gjatë këtij takimi u diskutua rreth angazhimit të Policisë së Kosovës në trajtimin serioz të rasteve të diskriminimit dhe […]

Diskutim mes Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe personave LGBTIQ+

CEL organizoi një diskutim mes Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe personave LGBTIQ+. Dje, në hapësirat e Bubble Pub, personat LGBTIQ+ bashkëbiseduan me drejtorin e Zyrës për Qeverisjë të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, z. Habit Hajredini. Gjatë këtij takimi u diskutua rreth rolit dhe punës së Zyrës për Qeverisje të Mirë në […]

Trajnim një ditor me zyrtarë të Qendrave për Punë Sociale

Marrë parasysh nevojën e personave LGBTIQ+ të moshës minore dhe jo vetëm për shfrytëzimin e shërbimeve të Qendrës për Punë Sociale, CEL Kosova, në vazhdën e bashkëpunimit me këtë institucion, organizoi një trajnim një ditor lidhur me punën e zyrtarëve të Qendrave për Punë Sociale kur trajtojnë persona LGBTIQ+. Përgjatë këtij trajnimi, zyrtarët fillimisht u […]

Trajnim me zyrtarë policorë dhe prokurorë mbi kornizën ligjore dhe qasjen korrekte ndaj personave LGBTIQ+ në Kosovë

Është mbajtur trajnimi njëditor me zyrtarë policorë dhe prokurorë të Republikës së Kosovës, i cili u fokusua në krimet e gjuhës së urrejtjes dhe përndjekjen penale të tyre, konsiderimin e hershëm dhe parandalimin e gjuhës dhe krimeve të urrejtjes, diskriminimit dhe paragjykimeve karshi personave LGBTIQ+. Duke marrë kornizën ligjore në vend si bazë kryesore të […]

Shkolla Verore “Gjinia dhe Seksualiteti” 2021

Ndonëse Shkolla Verore “Gjinia dhe Seksualiteti” u organizua në muajin tetor si rezultat i kufizimeve për parandalimin e pandemisë, ajo rezultoi në një edicion të suksesshëm edhe këtë vit. Përgjatë pesë ditëve u ligjërua dhe u diskutua mbi tema si: pse seksi nuk është binar, teoria e ndërthurjes, dhuna ndaj grave, feminizmi, studimet e gjinisë […]

Trajnim me Akademinë e Drejtësisë

CEL në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë mbajti trajnim lidhur me përqendrimin në rëndësinë së angazhimit të ndjekjeve penale për të luftuar krimin e urrejtjes, konsiderimin e hershëm të ndikimit të krimeve të urrejtjes tek personat LGBTI dhe fokusin e kontekstit më të gjerë të diskriminimit dhe paragjykimeve që personat LGBTI përjetojnë në Kosovë. Poashtu […]

Shkolla Verore 2020 “Gjinia dhe Seksualiteti”

Shkolla Verore “Gjinia dhe seksualiteti” 1 – 8 Qeshor 2020 Që nga viti 2015 Studimet Krahasuese gjinore dhe seksuale në Shkollën Verore mbahen në Programin Universitar për Studime dhe Kerkime Gjinore, Universiteti i Prishtinës. Një projekt bashkëpunues midis UPGSR dhe CEL, shkolla verore është themeluar si shkolla e vetme verore e këtij lloji në rajon, […]

Punëtori me studentë të Shkencave Sociale – mbi pozitën e personave LGBTI në Kosovë

    CEL mbajti punëtori tre ditore me studentë të shkencave sociale. Në këtë punëtori studentëve të shkencave sociale u mundësua të trajnohen lidhur me pozitën aktuale të personave LGBTI në shoqëri, session i cili u përcjell me terminologji për personat LGBTI dhe korrektësi në çasjen e personave LGBTI. Studentëve u prezantua edhe korniza ligjore dhe […]

Trajnimi “Storytelling”

CEL në bashkëpunim me YIHR KS dhe PriFest ka mbajtur Trajnimin “Storytelling” I cili është ligjeruar nga  trajnerët ndërkombëtarë nga “Storytelling Centre and Witness Change” (Holandë). Qendra është e dizjnuar  për të trajnuar të rinjtë për t’u bërë tregimtarë. Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit morën njohuri mbi atë se si ne mund të përdorim tregimin si një […]

Trajnim për Prokurorët e Kosovës

CEL ka organizuar një trajnim për Prokurorinë e Kosovës dhe bashkëpunëtorët e saj,  të komunave të ndryshme. Trajnimi ka pasur për qëllim ngritjen e vetedijes të pjesëtarëve të Prokurorisë dhe bashkëpunëtorëve të saj lidhur me të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë ku ligjërues në këtë trajnim ishte Alban Krasniqi. Ky aktivitet është pjesë e […]

Ligjeratë me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike

CEL ka mbajtur ligjeratën me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike me studentët e vitit të parë nga tre drejtime të ndryshme të Akademisë. Ligjerata ka trajtuar kornizën ligjore si dhe rëndësinë e zbatimit të ligjeve në rastet e ndjeshme. Projekti mbështetet nga Programi Angazhimi për Barazi (E4E) i financuar nga Agjencia e Shteteve të […]

Punëtori me Zyrtarë Policor të komunave të ndryshme

CEL ka organizuar një punëtori me Zyrtarë Policor të komunave të ndryshme ku qëllimi i kësaj punëtorie ishte ngritja e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në Kosovë si dhe mënyrën se si duhet të identifikohen dhe trajtohen rastet e diskriminimit dhe dhunës në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. Ky aktivitet është […]

Trajnimi për film-bërje

Gjatë këtij trajnimi participantët patën mundësinë të njihen me teknikat dhe konceptet kryesore të procesit së filmbërjes. Të gjithë nga ta realizuan filmat e tyre të shkurtër, nën mbikqyrjen e dy trajnerëve profesional. Në fund të trajnimit, participantët u certifikuan për pjesëmarrjen e tyre në këtë trajnim. Ky trajnim është pjesë e projektit “Youth Artivists […]

Kampi i parë rajonal për aktivistët e të drejtave të komunitetit LGBTI+

CEL organizoi kampin e parë rajonal në Kosovë, Boge me aktivist nga rajoni dhe Kosova. Programi i këtij kampi përmbajti shumë aktivitete argëtuese dhe edukative nga organizata TOKA me qëllim të ngrisim kapacitetin e punës në grupe dhe zhvillimin personal. Ky kamp gjithashtu ofroi mundësi për kampistët që të mësojnë më shumë rreth fushave të […]

Shkolla verore 2019 “Reading Feminism for the 99%: Equity, Advocacy, Privilege”

CEL në bashkëpunim me University Program for Gender Studies and Research mbajtën Shkollën Verore 2019 me temën “Reading feminism for the 99%: Equity, Advocacy, Privilege”. Falendërojmë të gjithë ata që ishin pjesëmarrës dhe që kontribuan në realizimin e edicionit të V të shkollës verore. Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Position […]

Trajnim me personat LGBTI

CEL ka mbajtur trajnim me personat LGBTI, ku së bashku diskutuam mbi avokim, lobim, punën në grupe për realizimin e projekteve, menaxhimin e kohës, adresimin dhe parandalimin e rreziqeve në realizim të projektit. Aktiviteti mbeshtetet në kuadër të programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar […]

Trajnim me studentë të fushave të ndryshme të shkencave sociale

CEL mbajti trajnim me studentë të fushave të ndryshme të shkencave sociale ku pjesëmarrësve iu ofrua mundësia të njihen më shumë me CEL – Centre for Equality and Liberty dhe me punën që bëjmë, situatën në Kosovë në lidhje me komunitetet LGBTI+ dhe konteksti social. Ky aktivitet është pjesë e projektit “Access To Justice for […]

Trajnim me personat LGBTI

Trajnimi ofroj mundesi për pjesëmarrësit të trajnohen mbi avokim, lobim, të punojnë në grupe në realizimin e projekteve, të ngrisin kapacitete në menaxhimin e kohës, të adresojnë dhe të parandalojnë rreziqet në realizim të projektit. Trajnimi u përmbyll me aktivitetin mbi pozitat në shoqeri të grupeve të margjinalizuara në shoqëri. Ky aktivitet është pjesë e […]

Trajnim për “Radio Podcasting”

Është mbajtur trajnimi për “Radio Podcasting” në Qendrën Drop-in/IDEALab me Stichting art. 1 në bashkëpunim me Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS). Eksperiencë shumë e këndshme t’i kalojme tri ditë me aktivistë shumë entuziast dhe një ekip trajnerësh shumë profesionist nga Holanda. Ky trajnim është përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme […]

Trajnim me komunitetet LGBTI

CEL mbajti trajnim me komunitetin LGBTI i cili ishte I fokusuar në rëndësinë e aktivizmit, avokimit dhe lobimit, punë në grupe, orarit kohor të punës së projektit në grupe etj. Gjithashtu me punën në grupe dhe temat kryesore ishin pengesat e Paradës së Krenarisë, suksesi dhe arsyeja pse parada e krenarisë është e rëndësishme për […]

Shkolla verore 2018 “Coallitions, Activism, Representation”

Është mbajtur shkolla verore – Comparative Studies on Gender and Sexuality me temën “Coallitions, Activism, Representation” në Universitetin e Prishtinës në bashkpunim me University Program for Gender Studies and Research e mbështetur nga Civil Rights Defenders. Kursi u fokusua në përfaqësimin dhe aktivizmin. Qëllimi kryesor i kursit ishte të përfshihej në një qasje ndërdisiplinore dhe […]

Vizitë studimore në Serbi

CEL ka mbajtur një vizitë studimore në Serbi, Beograd me ç’rast është takuar me disa organizata jo-qeveritare që punojnë dhe kontribojnë për të drejtat e komunitetit LGBTQ+. Gjatë takimeve janë shkëmbyer përvojat e punës si dhe mënyrën e trajtimit të çështjeve LGBTQ+ nga institucionet, nivelin e homofobisë, ligjet të cilat mbrojnë komunitetin si dhe organizimi […]

Trajnim me gjykatës

CEL ka organizuar trajnimin me gjykatës ku Biljana Rexhiq, gjykatëse në Gjykatën e Apelit në Kosovë ishte ligjeruse e këtij trajnimi. Në hapjen e trajnimit fjalën hyrese e kishte i nderuari zv. Ambasadori i Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Kosovë, Peter Verheyen. Trajnim u fokusua në mbrojtjen gjyqësore të anëtarëve të komunitetit LGBT në […]

Trajnim me studentët e sociologjisë

CEL ka organizuar trajnimin me studentët e sociologjisë i fokusuar në qasjen sociologjike dhe mbështetjen që këta studentë do t’i japin komunitetit LGBTI në të ardhmen, e cila është e lidhur edhe me profesionet e tyre. Në trajnim pjesëmarrësit u njohën me kushtet themelore lidhur me komunitetin LGBTI dhe të drejtat e njeriut në përgjithësi […]

Trajnim për gazetarët dhe studentët e gazetarisë në Prishtinë

CEL ka organizuar trajnim për gazetarët dhe studentët e gazetarisë në Prishtinë. Trajnimi u fokusua në punën e CEL-it, rolin e medias në një shoqëri të barabartë, analizimin e shembujve të gabuar që u botuan në media dhe diskutime lidhur me kushtet e komunitetit LGBT në media. Ky trajnim është mbajtur në kuadër të projektit […]

Trajnim me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë

CEL së bashku me organizatën Stonewall ka mbajtur trajnimin me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë. Ligjërues në këtë trajnim ishin Oficer të Policisë dhe Prokurorë nga Britania e Madhe, së bashku me stafin e organizatës CEL dhe organizatës Stonewall. Trajnimi ka pasur për qëllim të ngris vetëdijen e pjesëtarëve të Policisë dhe Prokurorisë lidhur me […]

Panel diskutimi me aktivistët e shteteve të rajonit

Është mbajtur një panel diskutimi me aktivistët e shteteve të rajonit: Shqipëria, Maqedonia, Sërbia, Bosnia, si dhe organizatori i paradave nga Amsterdami me temën ‘Situata e komunitetit LGBTI në vendet që ata përfaqësojnë, si dhe sfidat që ata përballen gjatë organizimit të paradave në vendet e tyre’ .Ky panel është pjesë e aktiviteteve të Javës […]

Trajnim me gazetarë dhe studentë të gazetarisë

CEL ka mbajtur trajnimin me gazetarë dhe studentë të gazetarisë lidhur me portretizimin e komunitetit LGBTI në media. Pjesëmarrësit janë informuar lidhur me terminologjinë dhe me mënyrën se si të shkruajnë një artikull që nuk do të ketë qëllime homofobike tek lexuesit. Gjatë trajnimit po ashtu janë analizuar disa artikuj homofobikë që janë raportuar në […]

Trajnim për zyrtarë Policor nga Prishtina dhe Mitrovica Jugore

CEL mbajti trajnim me zyrtarë Policor nga Prishtina dhe Mitrovica Jugore. Trajnimi ishte shumë i sukseshëm në ngritjen e vetdijësimit tek pjesëmarrësit, dhe informimit më të hollësishëm të tyre për çështjet dhe komunitetin LGBT. Gjatë trajnimit pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë më shumë për personat LGBTI; si dhe mënyrën se si duhet të identifikohen dhe […]

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Pejës

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Pejë, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC. Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI […]

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prizrenit

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Prizren, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC. Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the […]

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBT

CEL mbajti trajnim tri ditor me të rinjë, pjesëmarrës përfaqësues nga Kosovar Youth Council – KYC (Këshilli Rinor Kosovar). Tema: Program i trajnimit për të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBT. Gjatë këtyre tri ditëve, participantët patën mundësi që të informohen më shumë për terminologjinë, pozitën e komunitetit […]

Trajnim për gazetarë dhe studentë të gazetarisë

CEL mbajti trajnim dy ditor me gazetarë dhe studentë të gazetarisë me temën “Raportimi etik mbi komunitetin LGBT. Gjatë këtyre dy ditëve, participantët patën mundësi që të informohen më shumë për terminologjinë, gazetarinë sociale – e cila prezanton komunitetin LGBT, komunitetet e ndjeshme dhe ato që janë të diskriminuara. Pjesërisht teori mbi këtë lloj të […]

Trajnim me të rinjë për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBT

CEL mbajti trajnim me të rinjë me tematikë lidhur me të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë në të drejtat e komunitetit LGBT. Në këtë trajnim u shpalos edhe terminologjia e cila duhet të përdoret në lidhje me komunitetin LGBT, kampanjat dhe mënyrën e aktivizmit. Qëllimi I trajnimit ishte ngritja e vetëdijes si dhe […]

Trajnim me gazetarë dhe studentë të gazetarisë

CEL mbajti trainim për gazetarë dhe studentë të gazetarisë mbi mënyrën e raportimit të gazetarëve rreth çështjeve të komunitetit LGBTI si dhe për nevojën e sfidimit të diskriminimit. Trajnimi, ku merrnin pjesë gazetarë dhe studentë të gazetarisë, u zhvillua nga aktivisti për të drejtat e LGBTI dhe gazetar nga Shqipëria, Kristi Pinderi, në hapësiren e […]