'header-1'

JAVA E KRENARISE 2018 “Ne Emer Te Lirise”

CEL së bashku me partnerët organizuan me sukses Javën e Krenarisë dhe Paradën me moton “Në Emër të Lirisë” duke u dërguar një mesazh komuniteteve dhe aleatëve që përveç dashurisë, liria është gjithashtu një domosdoshmëri parësore për komunitetet LGBTI +. Agjenda përmbante shfaqje filmi, dhe punëtori rreth vetë-mbrojtjes, vetë-zhvillimit, shprehjes dhe gjithashtu rreth organizimit të […]

Punëtori me Zyrtarë Policor të komunave të ndryshme

CEL ka organizuar një punëtori me Zyrtarë Policor të komunave të ndryshme ku qëllimi i kësaj punëtorie ishte ngritja e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në Kosovë si dhe mënyrën se si duhet të identifikohen dhe trajtohen rastet e diskriminimit dhe dhunës në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. Ky aktivitet është […]

Trajnimi për film-bërje

Gjatë këtij trajnimi participantët patën mundësinë të njihen me teknikat dhe konceptet kryesore të procesit së filmbërjes. Të gjithë nga ta realizuan filmat e tyre të shkurtër, nën mbikqyrjen e dy trajnerëve profesional. Në fund të trajnimit, participantët u certifikuan për pjesëmarrjen e tyre në këtë trajnim. Ky trajnim është pjesë e projektit “Youth Artivists […]

Kampi i parë rajonal për aktivistët e të drejtave të komunitetit LGBTI+

CEL organizoi kampin e parë rajonal në Kosovë, Boge me aktivist nga rajoni dhe Kosova. Programi i këtij kampi përmbajti shumë aktivitete argëtuese dhe edukative nga organizata TOKA me qëllim të ngrisim kapacitetin e punës në grupe dhe zhvillimin personal. Ky kamp gjithashtu ofroi mundësi për kampistët që të mësojnë më shumë rreth fushave të […]

Shkolla verore 2019 “Reading Feminism for the 99%: Equity, Advocacy, Privilege”

CEL në bashkëpunim me University Program for Gender Studies and Research mbajtën Shkollën Verore 2019 me temën “Reading feminism for the 99%: Equity, Advocacy, Privilege”. Falendërojmë të gjithë ata që ishin pjesëmarrës dhe që kontribuan në realizimin e edicionit të V të shkollës verore. Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Position […]

Trajnim për “Radio Podcasting”

Është mbajtur trajnimi për “Radio Podcasting” në Qendrën Drop-in/IDEALab me Stichting art. 1 në bashkëpunim me Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS). Eksperiencë shumë e këndshme t’i kalojme tri ditë me aktivistë shumë entuziast dhe një ekip trajnerësh shumë profesionist nga Holanda. Ky trajnim është përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme […]

Shkolla verore 2018 “Coallitions, Activism, Representation”

Është mbajtur shkolla verore – Comparative Studies on Gender and Sexuality me temën “Coallitions, Activism, Representation” në Universitetin e Prishtinës në bashkpunim me University Program for Gender Studies and Research e mbështetur nga Civil Rights Defenders. Kursi u fokusua në përfaqësimin dhe aktivizmin. Qëllimi kryesor i kursit ishte të përfshihej në një qasje ndërdisiplinore dhe […]

Vizitë studimore në Serbi

CEL ka mbajtur një vizitë studimore në Serbi, Beograd me ç’rast është takuar me disa organizata jo-qeveritare që punojnë dhe kontribojnë për të drejtat e komunitetit LGBTQ+. Gjatë takimeve janë shkëmbyer përvojat e punës si dhe mënyrën e trajtimit të çështjeve LGBTQ+ nga institucionet, nivelin e homofobisë, ligjet të cilat mbrojnë komunitetin si dhe organizimi […]

Trajnim me gjykatës

CEL ka organizuar trajnimin me gjykatës ku Biljana Rexhiq, gjykatëse në Gjykatën e Apelit në Kosovë ishte ligjeruse e këtij trajnimi. Në hapjen e trajnimit fjalën hyrese e kishte i nderuari zv. Ambasadori i Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Kosovë, Peter Verheyen. Trajnim u fokusua në mbrojtjen gjyqësore të anëtarëve të komunitetit LGBT në […]

Trajnim me studentët e sociologjisë

CEL ka organizuar trajnimin me studentët e sociologjisë i fokusuar në qasjen sociologjike dhe mbështetjen që këta studentë do t’i japin komunitetit LGBTI në të ardhmen, e cila është e lidhur edhe me profesionet e tyre. Në trajnim pjesëmarrësit u njohën me kushtet themelore lidhur me komunitetin LGBTI dhe të drejtat e njeriut në përgjithësi […]

Trajnim për gazetarët dhe studentët e gazetarisë në Prishtinë

CEL ka organizuar trajnim për gazetarët dhe studentët e gazetarisë në Prishtinë. Trajnimi u fokusua në punën e CEL-it, rolin e medias në një shoqëri të barabartë, analizimin e shembujve të gabuar që u botuan në media dhe diskutime lidhur me kushtet e komunitetit LGBT në media. Ky trajnim është mbajtur në kuadër të projektit […]

Trajnim me gazetarë dhe studentë të gazetarisë

CEL ka mbajtur trajnimin me gazetarë dhe studentë të gazetarisë lidhur me portretizimin e komunitetit LGBTI në media. Pjesëmarrësit janë informuar lidhur me terminologjinë dhe me mënyrën se si të shkruajnë një artikull që nuk do të ketë qëllime homofobike tek lexuesit. Gjatë trajnimit po ashtu janë analizuar disa artikuj homofobikë që janë raportuar në […]

Trajnim për zyrtarë Policor nga Prishtina dhe Mitrovica Jugore

CEL mbajti trajnim me zyrtarë Policor nga Prishtina dhe Mitrovica Jugore. Trajnimi ishte shumë i sukseshëm në ngritjen e vetdijësimit tek pjesëmarrësit, dhe informimit më të hollësishëm të tyre për çështjet dhe komunitetin LGBT. Gjatë trajnimit pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë më shumë për personat LGBTI; si dhe mënyrën se si duhet të identifikohen dhe […]

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Pejës

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Pejë, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC. Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI […]

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prizrenit

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Prizren, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC. Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the […]

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBT

CEL mbajti trajnim tri ditor me të rinjë, pjesëmarrës përfaqësues nga Kosovar Youth Council – KYC (Këshilli Rinor Kosovar). Tema: Program i trajnimit për të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBT. Gjatë këtyre tri ditëve, participantët patën mundësi që të informohen më shumë për terminologjinë, pozitën e komunitetit […]

Trajnim për gazetarë dhe studentë të gazetarisë

CEL mbajti trajnim dy ditor me gazetarë dhe studentë të gazetarisë me temën “Raportimi etik mbi komunitetin LGBT. Gjatë këtyre dy ditëve, participantët patën mundësi që të informohen më shumë për terminologjinë, gazetarinë sociale – e cila prezanton komunitetin LGBT, komunitetet e ndjeshme dhe ato që janë të diskriminuara. Pjesërisht teori mbi këtë lloj të […]

Trajnim me të rinjë për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBT

CEL mbajti trajnim me të rinjë me tematikë lidhur me të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë në të drejtat e komunitetit LGBT. Në këtë trajnim u shpalos edhe terminologjia e cila duhet të përdoret në lidhje me komunitetin LGBT, kampanjat dhe mënyrën e aktivizmit. Qëllimi I trajnimit ishte ngritja e vetëdijes si dhe […]

Trajnimi mbi mënyrën e raportimit të gazetarëve rreth cështjeve të komunitetit LGBT

CEL mbajti trainim për gazetarë dhe studentë të gazetarisë. mbi mënyrën e raportimit të gazetarëve rreth çështjeve të komunitetit LGBTI (lezbike, gej, biseksuale, trasgjinorë dhe interseks) si dhe për nevojën e sfidimit të diskriminimit. Trajnimi, ku merrnin pjesë gazetarë dhe studentë të gazetarisë, u zhvillua nga aktivisti për të drejtat e LGBTI dhe gazetar nga […]

Trajnim me të rinjë për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBT në komunen e Prishtinës

CEL organizoi trajnim për të rinjë në Prishtinë. Ligjëruesit e ndryshëm mbajtën leksione për të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBT, orientimin seksual, identitetin gjinor, rëndësinë dhe nevojën për aktivizëm e ndryshim social, kornizën ligjore të të drejtave të komunitetit LGBT si dhe tema të tjera relevante. Pjesëmarrësit […]