Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjakovës

25 Gusht, 2023

CEL ka mbajtur trajnimin lidhur me të drejtat e njeriut me fokus të veçant mbi komunitetit LGBTI, me nxënës të shkollave të mesme në komunen e Gjakovës. Ky trajnim është mbajtur në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe me mbështetjen e Embassy of the Netherlands in Kosovo.