Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Misioni i Arkivit të Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë është të grumbullojë, të ruaj, të dokumentojë, dhe të promovojë historinë, kulturën, dhe përvojën e komuniteteve LGBTI+ në Kosovë. Ky arkiv ka për synim të sigurojë një burim të vlefshëm të informacionit në lidhje me Lëvizjen LGBTI+ dhe të ndihmojë në ndërgjegjësimin dhe diversitetin gjinor dhe seksual në shoqëri. Përvojat dhe ngjarjet e dokumentuara në materialet e arkivuara janë burime të rëndësishme për hulumtim, edukim, dhe sensibilizim të opinionit në lidhje me çështjet e komuniteteve LGBTI+. Përmes krijimit të mundësisë së qasjes së shpejtë në dokumentimet e krijuara nga veprimtaritë individuale dhe organizatat për të drejtat e komuniteteve LGBTI+ synojmë të nderojmë, të kujtojmë dhe të ndajmë historinë e kësaj lëvizje.


Koleksionet e Arkivit të Lëvizjes LGBTI+

Koleksionet e Arkivit të Lëvizjes LGBTI+ përbëhen nga forma të ndryshme dokumentare, grumbullimi i të cilave u realizua në bashkëpunim me krijuesit, prodhuesit dhe poseduesit e këtyre materialeve, të cilat shpërfaqin përvojen e personave dhe aleatve të komuniteteve LGBTI+ nga Kosova që përmes tyre na mundësohet pasqyra e rrjedhshmërisë se ngjarjeve. Koleksionet shtrihen mbi bazë alfabetike dhe janë krijuar sipas natyrës së prodhimeve apo krijimeve. Për t’i qëndruar sa më afer asaj natyre, disa kolekesione përbëhen edhe nga nën-koleksione poashtu me shtrirje alfabetike. Në secilin koleksion dhe nën-koleksion, materialet e arkivuara kanë rregullim kronologjik, si dhe me kolona që përmbledhin informacionet bazë të tyre.


Kontribuesit me materiale arkivore

Shumë persona po i përgjigjen thirrjes për ruatjen e historisë LGBTI+. Përveç që na kanë drejtuar për të vazhduar tutje kërkimin arkivor, kontribuesit kanë ndarë me ne posedimet e veta, apo kanë ndihmuar që të hulumtojmë për materialet e identifikuara. Disa nga kontribuesit me materiale arkivore jo domosdoshmërisht janë krijues apo prodhues të materialeve të dhururara nga ana e tyre, megjithatë përpjekja e tyre për arkivin është shumë e rëndësishme. Si krijuesit apo prodhuesit, poseduesit ose ata që dorëzuan tek ne, kanë dhënë një kontribut të çmuar për të përhapur historinë dhe kulturën LGBTI+ dhe për të siguruar që kjo pasuri të mos humbet, harrohet ose fshihet.

Pasuro historinë tonë!

Ju mund të ndani kopjen apo origjinalin e materialeve me rëndësi arkivore duke përfshirë të gjitha format dokumentare si: fotografi, dorëshkrime, video, audio, postera dhe të tjera. Për këtë na kontaktoni në email: arkiva.celks@gmail.com, apo në numrin e telefonit +383 49 701 499. Materialet e juaja do të tërhiqen nga qasja publike në momentin kur ju kërkoni.

Koleksionet

Arti queer

Dokumente

Dorëshkrime

Efemera

Fototeka

Hapësirat me kujtime queer

Java e krenarisë

Libraria

Materiale audiovizuele

Shtypi

Kontribues me materiale arkivore

CEL Kosova Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA:
KOLEKSIONET: Revista & Zinë
Dardan Hoti Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Që nga viti 2011 ka ndërtuar përvojën e tij në gazetari. Shkrimet dhe hulumtimet e tij kryesisht kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, me fokus të drejtat LGBTQI+. Në 2013, u shpërblye me çmimin e parë për gazetari rreth varfërisë nga ekipi i OKB në Kosovë. Midis viteve 2014-2021 ishte anëtar i bordit të Asociacionit të Gazetarëve në Kosovë. Në vitin 2018 ishte përfitues i bursës së K2.0 për gazetari në të drejtat e njeriut. Është hulumtues dhe producent i dokumentarit që eksploron jetët e njerëzve LGBTQI+ në Kosovë: “Kah kqyrsha përpjetë, e shihsha veten përfuni” dhe aktualisht është duke punuar në dokumentarin “Kurrë nuk kam qenë në aeroplan”, mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Si dhe është themelues i Institutit Sekhmet.
KOLEKSIONET: DokumentarRevista & ZinëShtypi
Dylberizm Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Dylberizm-i u krijua më 19 mars të vitit 2018 nga aktivistët e pavarur queer kosovarë, si një faqe edukative në Instagram. Më 28 qershor 2020, Dylberizm bëhet platforma online e para, e cila specifikisht shërben për informimin dhe edukimin queer në gjuhën shqipe, dhe e cila mirëmbahet plotësisht në baza vullnetare.
KOLEKSIONET: Libraria
Ervina Halili Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Është poete dhe hulumtuese. Themeluese e arkivit virtual “Rilindja”. Ka qenë shkrimtare në disa institucione të Evropës si në Landi&Gyr, Zvicër, dhe Q21/MuseumsQuartier në Vjenë.
KOLEKSIONET: Revista & Zinë
Instituti Sekhmet Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Është OJQ me seli në Prishtinë, u themelua në nentor të vitit 2020. Me punën e tyre, synojnë të kontribuojnë në demokratizimin e Kosovës. SEKHMET promovon drejtësinë dhe respektin për të drejtat e njeriut, veçanërisht të pakicave dhe atyre të përjashtuar nga pushteti, përfaqësimi dhe njohja, duke mbështetur ndryshimet gjithëpërfshirëse sociale dhe kulturore. Puna e SEKHMET merr formën e kërkimit dhe dokumentacionit, përmes produksioneve kulturore dhe artistike si dhe aktiviteteve avokuese dhe ndërgjegjësuese që synojnë publikun e gjerë, kryesisht mbi të drejtat e grave dhe LGBTQI+.
KOLEKSIONET: Arti queerMateriale audiovizuele
Kaltrina Krasniqi Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Është regjisore dhe specialiste e medias nga Prishtina që punon në film, televizionin dhe në fushën e publikimit dixhital që nga viti 2000. Është anëtare themeluese e Kosovo Oral History Initiative, arkiv dixhital ku dokumentohen histori personale njerëzish nga shtigje të ndryshme jetësore; bashkë-themeluese e kafe-librarisë Dit’ e Nat’, një platformë jo formale e promovimit të filmit, letërsisë dhe muzikës; dhe themeluese e Vera Films, kompani e prodhimit të filmave e fokusuar në mbështetjen e zërave autentik në kinematografi.
KOLEKSIONET: Dokumentar
Krenar Basha Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA:
KOLEKSIONET: LibrariaRevista & Zinë
Lura Limani Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Është shkrimtare, redaktore dhe hulumtuese. Bashkëthemeluese e Iniciativës së Historisë Gojore të Kosovës, arkiv online me tregime nga Kosova. Poashtu, bashkëthemeluese e zines së pavarur letrare dhe shtëpisë botuese Lirindja. Se fundi, autore e hulumtimit “TRANS NË KOSOVË: NJË HISTORI E PAKRYER” që u publikua në shtator të vitit 2023.
KOLEKSIONET: Revista & ZinëShtypi
Migjen Kelmendi Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Është themelues dhe vokalist i grupit “Gjurmët”, që ishin aktiv gjatë viteve 1980-1986. Në vitin 2001 lansoi gazetën javore “Java” me seli në Prishtinë.
KOLEKSIONET: Shtypi
Piro Rexhepi Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Piro Rexhepi është hulumtues që shkruan për seksualitetin, dekolonialitetin dhe islamin në Ballkan. Autor i librit “White Enclosures. Racial Capitalism and Coloniality Along the Balkan Route” publikuar më 15 nëntor të vitit 2022.
KOLEKSIONET: DokumentarFototeka
Qerkica dhe Mustafa Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Mustafa dhe Qerkica janë familje me zgjedhje. Një mashkull homoseksual me aftësi të kufizuara dhe një grua transgjinore ashkali, ata jetojnë bashkë dhe kujdesen për njëri-tjetrin prej vitesh. Shtëpia e tyre në Fushë Kosovë, e ndodhur në periferi të Prishtinës, prej kohësh është vend i dashur grumbullimi dhe strehimi për komunitetin LGBTQI*. - SEKHMET
KOLEKSIONET: Fototeka
Rina Kika Chevron Icon
BIOGRAFIA
KOLEKSIONET
BIOGRAFIA: Është avokate, hulumtuese dhe aktiviste për të drejtat e njeriut. Përfaqëson raste të gjyqësisë strategjike për të drejtat e njeriut në Kosovë. Një ndër rastet e fituara nga ajo, është e drejta e Blert Morinës për të ndërruar emrin dhe shënuesin e gjinisë në dokumentet e indetifikimit.
KOLEKSIONET: Dokumente