Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Dokumente

Ky koleksion ofron një perspektivë mbi sfidat ligjore me të cilat ballafaqohen komunitetet LGBTI+. Përveç rasteve ligjore formale, koleksioni kap një gamë të ndryshme kërkesash dhe përvojash. Këto mund të përfshijnë parashtresa, kërkesa për informacion, ose kërkesa për këshilla në zbatimin e sfidave ligjore dhe sociale.

Rasti i Blert Morinës për ndërrimin e emrit dhe shënuesit të gjinisë

Rasti i Blert Morinës për ndërrimin e emrit dhe shënuesit të gjinisë