Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Punëtoritë

Diskutim mes Policisë së Kosovës dhe personave LGBTIQ+

CEL organizoi një diskutim mes Policisë së Kosovës dhe personave LGBTIQ+. Në hapësirat e Bubble Pub, personat LGBTIQ+ bashkëbiseduan me një ndër kapitenët e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kovosës, z.Sali Dragidella. Ndër të tj...
Lexo më shumë

Diskutim mes Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe personave LGBTIQ+

CEL organizoi një diskutim mes Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe personave LGBTIQ+. Dje, në hapësirat e Bubble Pub, personat LGBTIQ+ bashkëbiseduan me drejtorin e Zyrës për Qeverisjë të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, z. Habit Ha...
Lexo më shumë

Trajnim një ditor me zyrtarë të Qendrave për Punë Sociale

Marrë parasysh nevojën e personave LGBTIQ+ të moshës minore dhe jo vetëm për shfrytëzimin e shërbimeve të Qendrës për Punë Sociale, CEL Kosova, në vazhdën e bashkëpunimit me këtë institucion, organizoi një trajnim një ditor lidhur me pun...
Lexo më shumë

Trajnim me gjyqtarë mbi kornizën ligjore dhe qasjen korrekte ndaj personave LGBTIQ+ në Kosovë

Është mbajtur trajnimi njëditor me gjyqtarë të Republikës së Kosovës, i cili u fokusua në gjuhën dhe krimet e urrejtjes dhe përndjekjen penale të tyre, konsiderimin e hershëm dhe parandalimin e gjuhës dhe krimeve të urrejtjes, diskrimini...
Lexo më shumë

Trajnim me zyrtarë policorë dhe prokurorë mbi kornizën ligjore dhe qasjen korrekte ndaj personave LGBTIQ+ në Kosovë

Është mbajtur trajnimi njëditor me zyrtarë policorë dhe prokurorë të Republikës së Kosovës, i cili u fokusua në krimet e gjuhës së urrejtjes dhe përndjekjen penale të tyre, konsiderimin e hershëm dhe parandalimin e gjuhës dhe krimeve të ...
Lexo më shumë

Trajnim me Akademinë e Drejtësisë

CEL në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë mbajti trajnim lidhur me përqendrimin në rëndësinë së angazhimit të ndjekjeve penale për të luftuar krimin e urrejtjes, konsiderimin e hershëm të ndikimit të krimeve të urrejtjes tek personat ...
Lexo më shumë

Shkolla Verore 2020 “Gjinia dhe Seksualiteti”

Shkolla Verore “Gjinia dhe seksualiteti” 1 – 8 Qeshor 2020 Që nga viti 2015 Studimet Krahasuese gjinore dhe seksuale në Shkollën Verore mbahen në Programin Universitar për Studime dhe Kerkime Gjinore, Universiteti i Prishtinës. Një proje...
Lexo më shumë

Punëtori me studentë të Shkencave Sociale – mbi pozitën e personave LGBTI në Kosovë

CEL mbajti punëtori tre ditore me studentë të shkencave sociale. Në këtë punëtori studentëve të shkencave sociale u mundësua të trajnohen lidhur me pozitën aktuale të personave LGBTI në shoqëri, session i cili u përcjell me terminologji ...
Lexo më shumë

Trajnimi “Storytelling”

CEL në bashkëpunim me YIHR KS dhe PriFest ka mbajtur Trajnimin “Storytelling” I cili është ligjeruar nga  trajnerët ndërkombëtarë nga “Storytelling Centre and Witness Change” (Holandë). Qendra është e dizjnuar  për të trajnuar ...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në komunën e Mitrovicës

CEL në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC  kanë mbajtur trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Mitrovicës lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit...
Lexo më shumë

Trajnim për Prokurorët e Kosovës

CEL ka organizuar një trajnim për Prokurorinë e Kosovës dhe bashkëpunëtorët e saj,  të komunave të ndryshme. Trajnimi ka pasur për qëllim ngritjen e vetedijes të pjesëtarëve të Prokurorisë dhe bashkëpunëtorëve të saj lidhur me të dr...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prizrenit

CEL në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC kanë mbajtur trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Prizrenit lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI....
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjilanit

CEL në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC  kanë mbajtur trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Gjilanit lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI....
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Pejës

CEL në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC kanë mbajtur trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Pejës lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI.Proj...
Lexo më shumë

Ligjeratë me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike

CEL ka mbajtur ligjeratën me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike me studentët e vitit të parë nga tre drejtime të ndryshme të Akademisë.Ligjerata ka trajtuar kornizën ligjore si dhe rëndësinë e zbatimit të ligjeve në rastet e ndjeshme...
Lexo më shumë

Punëtori me Zyrtarë Policor të komunave të ndryshme

CEL ka organizuar një punëtori me Zyrtarë Policor të komunave të ndryshme ku qëllimi i kësaj punëtorie ishte ngritja e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në Kosovë si dhe mënyrën se si duhet të identifikohen dhe trajtohen rast...
Lexo më shumë

Trajnimi për film-bërje

Gjatë këtij trajnimi participantët patën mundësinë të njihen me teknikat dhe konceptet kryesore të procesit së filmbërjes. Të gjithë nga ta realizuan filmat e tyre të shkurtër, nën mbikqyrjen e dy trajnerëve profesional. Në fund të trajn...
Lexo më shumë

Kampi i parë rajonal për aktivistët e të drejtave të komunitetit LGBTI+

CEL organizoi kampin e parë rajonal në Kosovë, Boge me aktivist nga rajoni dhe Kosova. Programi i këtij kampi përmbajti shumë aktivitete argëtuese dhe edukative nga organizata TOKA me qëllim të ngrisim kapacitetin e punës në grupe dhe zh...
Lexo më shumë

Shkolla verore 2019 “Reading Feminism for the 99%: Equity, Advocacy, Privilege”

CEL në bashkëpunim me University Program for Gender Studies and Research mbajtën Shkollën Verore 2019 me temën “Reading feminism for the 99%: Equity, Advocacy, Privilege”. Falendërojmë të gjithë ata që ishin pjesëmarrës dhe që kontribuan...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Ferizajit

CEL ka mbajtur trajnim lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në Kosovë, me nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Ferizajit.Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Position ...
Lexo më shumë

Trajnim me personat LGBTI

CEL ka mbajtur trajnim me personat LGBTI, ku së bashku diskutuam mbi avokim, lobim, punën në grupe për realizimin e projekteve, menaxhimin e kohës, adresimin dhe parandalimin e rreziqeve në realizim të projektit. Aktiviteti mbeshtetet në...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjakovës

CEL në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC  ka mbajtur trajnimin lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë, me nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Gjakovës.Projekti mbështetet nga programi...
Lexo më shumë

Trajnim me studentë të fushave të ndryshme të shkencave sociale

CEL mbajti trajnim me studentë të fushave të ndryshme të shkencave sociale ku pjesëmarrësve iu ofrua mundësia të njihen më shumë me CEL – Centre for Equality and Liberty dhe me punën që bëjmë, situatën në Kosovë në lidhje me komunitetet ...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prishtinës

CEL ka mbajtur trajnimin lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në Kosovë, me nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Prishtinës. Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Posit...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjakovës

CEL ka mbajtur trajnimin lidhur me të drejtat e njeriut me fokus të veçant mbi komunitetit LGBTI, me nxënës të shkollave të mesme në komunen e Gjakovës. Ky trajnim është mbajtur në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe me mbësht...
Lexo më shumë

Trajnim me personat LGBTI

Trajnimi ofroj mundesi për pjesëmarrësit të trajnohen mbi avokim, lobim, të punojnë në grupe në realizimin e projekteve, të ngrisin kapacitete në menaxhimin e kohës, të adresojnë dhe të parandalojnë rreziqet në realizim të projektit. Tra...
Lexo më shumë

Trajnim për “Radio Podcasting”

Është mbajtur trajnimi për “Radio Podcasting” në Qendrën Drop-in/IDEALab me Stichting art. 1 në bashkëpunim me Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS).Eksperiencë shumë e këndshme t’i kalojme tri ditë me aktivistë shumë entu...
Lexo më shumë

Trajnim me komunitetet LGBTI

CEL mbajti trajnim me komunitetin LGBTI i cili ishte I fokusuar në rëndësinë e aktivizmit, avokimit dhe lobimit, punë në grupe, orarit kohor të punës së projektit në grupe etj. Gjithashtu me punën në grupe dhe temat kryesore ishin penges...
Lexo më shumë

Shkolla verore 2018 “Coallitions, Activism, Representation”

Është mbajtur shkolla verore – Comparative Studies on Gender and Sexuality me temën “Coallitions, Activism, Representation” në Universitetin e Prishtinës në bashkpunim me University Program for Gender Studies and Research e mbështetur ng...
Lexo më shumë

Vizitë studimore në Serbi

CEL ka mbajtur një vizitë studimore në Serbi, Beograd me ç’rast është takuar me disa organizata jo-qeveritare që punojnë dhe kontribojnë për të drejtat e komunitetit LGBTQ+.Gjatë takimeve janë shkëmbyer përvojat e punës si dhe mënyrën e ...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Pejës

CEL mbajti trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Pejës lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçant për të drejtat e komunitetit LGBTI. Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe në mbësh...
Lexo më shumë

Trajnim me gjykatës

CEL ka organizuar trajnimin me gjykatës ku Biljana Rexhiq, gjykatëse në Gjykatën e Apelit në Kosovë ishte ligjeruse e këtij trajnimi.Në hapjen e trajnimit fjalën hyrese e kishte i nderuari zv. Ambasadori i Ambasadës së Mbretërisë së Hola...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Mitrovicës

CEL ka mbajtur trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Mitrovicës lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI. Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dh...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prizrenit

CEL ka mbajtur trajnimin e radhës me nxënësit e shkollave të mesme në komunën e Prizrenit lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçant për të drejtat e komunitetit LGBTI. Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Counci...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjakovës

Trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Gjakovës lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI. Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe në mbështetje t...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Ferizajit

Trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Ferizajit lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI. Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe në mbështetje ...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prizrenit

CEL ka mbajtur trajnimin e radhës me të rinjët në komunën e Prizrenit, lidhur me të drejtat e njeriut, në fokus të vecantë me komunitetin LGBTI. Ky trajnim mbahet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe mbështetet nga Ambasada ...
Lexo më shumë

Trajnim me studentët e sociologjisë

CEL ka organizuar trajnimin me studentët e sociologjisë i fokusuar në qasjen sociologjike dhe mbështetjen që këta studentë do t’i japin komunitetit LGBTI në të ardhmen, e cila është e lidhur edhe me profesionet e tyre.Në trajnim pjesëmar...
Lexo më shumë

Trajnim për gazetarët dhe studentët e gazetarisë në Prishtinë

CEL ka organizuar trajnim për gazetarët dhe studentët e gazetarisë në Prishtinë. Trajnimi u fokusua në punën e CEL-it, rolin e medias në një shoqëri të barabartë, analizimin e shembujve të gabuar që u botuan në media dhe diskutime lidhur...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjilanit

CEL ka mbajtur trajnim për të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi komunitetin LGBT, me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Gjilanit. Trajnimi është mbajtur në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe është mbështetur ng...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prishtinës

Trajnim me nxënës të shkollave të mesme lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçant për të drejtat e komunitetit LGBTI. Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe në mbështetje të Ambasadës së Mbretëri...
Lexo më shumë

Trajnim me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë

CEL së bashku me organizatën Stonewall ka mbajtur trajnimin me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë. Ligjërues në këtë trajnim ishin Oficer të Policisë dhe Prokurorë nga Britania e Madhe, së bashku me stafin e organizatës CEL dhe organizat...
Lexo më shumë

Panel diskutimi me aktivistët e shteteve të rajonit

Është mbajtur një panel diskutimi me aktivistët e shteteve të rajonit: Shqipëria, Maqedonia, Sërbia, Bosnia, si dhe organizatori i paradave nga Amsterdami me temën ‘Situata e komunitetit LGBTI në vendet që ata përfaqësojnë, si dhe sfidat...
Lexo më shumë

Trajnim me gazetarë dhe studentë të gazetarisë

CEL ka mbajtur trajnimin me gazetarë dhe studentë të gazetarisë lidhur me portretizimin e komunitetit LGBTI në media. Pjesëmarrësit janë informuar lidhur me terminologjinë dhe me mënyrën se si të shkruajnë një artikull që nuk do të ketë ...
Lexo më shumë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Mitrovicës

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Mitrovicë, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC (Këshilli Rinor Kosovar).Tema: Të drejtat e njeriut ...
Lexo më shumë

Trajnim për zyrtarë Policor nga Prishtina dhe Mitrovica Jugore

CEL mbajti trajnim me zyrtarë Policor nga Prishtina dhe Mitrovica Jugore. Trajnimi ishte shumë i sukseshëm në ngritjen e vetdijësimit tek pjesëmarrësit, dhe informimit më të hollësishëm të tyre për çështjet dhe komunitetin LGBT. Gjatë tr...
Lexo më shumë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Pejës

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Pejë, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC.Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të dre...
Lexo më shumë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prizrenit

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Prizren, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC.Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të ...
Lexo më shumë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjakovës

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Gjakovë, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC.Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mb...
Lexo më shumë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Ferizajit

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Ferizaj, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të KYC (Kosovo Youth Council).Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të d...
Lexo më shumë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prishtinës

CEL mbajti prezentimin diskutues në Prishtinë me përfaqësues nga Këshilli Rinor Kosovar (KYC).Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në KosovëKy aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the ...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBT

CEL mbajti trajnim tri ditor me të rinjë, pjesëmarrës përfaqësues nga Kosovar Youth Council – KYC (Këshilli Rinor Kosovar).Tema: Program i trajnimit për të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBT.Gjatë kë...
Lexo më shumë

Trajnim për gazetarë dhe studentë të gazetarisë

CEL mbajti trajnim dy ditor me gazetarë dhe studentë të gazetarisë me temën “Raportimi etik mbi komunitetin LGBT.Gjatë këtyre dy ditëve, participantët patën mundësi që të informohen më shumë për terminologjinë, gazetarinë sociale – e cil...
Lexo më shumë

Trajnim me të rinjë për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBT

CEL mbajti trajnim me të rinjë me tematikë lidhur me të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë në të drejtat e komunitetit LGBT. Në këtë trajnim u shpalos edhe terminologjia e cila duhet të përdoret në lidhje me komunitetin LGBT, kampanj...
Lexo më shumë

Trajnim me gazetarë dhe studentë të gazetarisë

CEL mbajti trainim për gazetarë dhe studentë të gazetarisë mbi mënyrën e raportimit të gazetarëve rreth çështjeve të komunitetit LGBTI si dhe për nevojën e sfidimit të diskriminimit. Trajnimi, ku merrnin pjesë gazetarë dhe studentë të ga...
Lexo më shumë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunen e Prishtinës

CEL organizoi trajnim për të rinjë në Prishtinë. Ligjëruesit e ndryshëm diskutuan mbi të drejtat e njeriut, ku fokusi i veçantë ishte në të drejtat e komuniteteve LGBTI, orientimin seksual, identitetin gjinorë, rëndësinë dhe nevojën për ...
Lexo më shumë