Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Arti queer

Koleksioni “arti queer” është përmbledhje e krijimeve artistike queer si pjesë e skenës artistike moderne, të cilat eksplorojnë dhe shprehin ndjenjat, identitetin dhe përvojat LGBTI+ duke sfiduar normat shoqërore të seskualitetit dhe gjinisë përmes llojeve të ndryshme të shprehjes. Ndahet në nënkoleksionet: dokumentar, filma, mixed media art dhe shfaqje teatrale.

Dokumentar

Filma

Mixed Media Art

Shfaqje Teatrale