Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Revista & Zine

Nën-koleksioni ‘Revista & Zine’ përbëhet nga numra të plotë të revistave dhe zinave apo artikujve të shkëputur nga revistat dhe zinat, rregullimi i të cilave është bërë në metodë kronologjike. Ky koleksion, deri sot, fillon me një artikull të publikuar në revistën e atëhershme KOHA, botuar më 21 gusht 1996, duke kaluar direkt në vitet e mëvonshme me disa edicione të plota të revistës Q-Magazine, e botuar nga Organizata QESh, dikur shumë aktive por sot joekzistente; koleksioni përmban edhe shkrime të shkëputura nga zina të ndryshme si dhe artikuj nga rubrikat: pikëpamje, monografitë, biseda dhe në thelb nga Revista Kosovo 2.0.

Klikoni në vitin për të cilin keni interesim dhe do të shfaqen titujt, që do të thotë: atëherë kur ekziston revista apo zina e plotë, është emri i revistës apo zines bashkë me temën kryesore dhe është shenjuar në kllapa ‘numri i plotë‘, atëherë kur revista dhe zina nuk është e plotë por ka më shumë se një artikull nga ajo revistë apo zine, është shënjuar në kllapa ‘shkrime shkëputur nga [emri revistës apo zines]‘, si dhe, kur është vetëm një artikull i shkëputur nga revista dhe zina përkatëse, janë shënjuar në kllapa ‘artikull’.

Kolona e dytë përmban emrin e fondkrijuesit, ndërsa e treta ofron qasjen në burimin amë përmes vegëzave që dërgojnë direkt te faqja e fondkrijuesit ose, në rastin e materialeve të digjitalizuara, burimi dërgon në formatin PDF.

1996 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Revista Javore Koha. Nr 116: Martesa e parë e një shqiptareje me një femër (artikull)
FONDKRIJUES: KOHA
2012 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Q-Magazine. Edicioni nr.4: Queer (numri i plotë)
FONDKRIJUES: QESh
TITULLI:Q-Magazine. Edicioni nr.5: Coming out (numri i plotë)
FONDKRIJUES: QESh
TITULLI:Q-Magazine. Edicioni nr.6: Fag Hag; Unë jam nje aleat (numri i plotë)
FONDKRIJUES: QESh
TITULLI:Kosovo 2.0: Homofobia në Kosovë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Fjala e kryeredaktores; Shpjegim mbi rëndësinë e numrit të revistës Seks. (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
2013 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Q-Magazine. Edicioni nr.8: Lezbikët; Gjithcka ne lidhje me lezbikët (numri i plotë)
FONDKRIJUES: QESh
TITULLI:Q-Magazine. Edicioni nr.9: Religjioni dhe homoseksualiteti (numri i plotë)
FONDKRIJUES: QESh
TITULLI:Q-Magazine. Edicioni nr. 10: Gey në Kosovë “Mollë e ndaluar” (numri i plotë)
FONDKRIJUES: QESh
TITULLI:Lirindja 02 (shkrime shkëputur nga kjo zine)
FONDKRIJUES: Lirindja
2014 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Q-Magazine. Edicioni nr.12: Diskrimini në Kosovë dhe në gjithë botën kundër komunitetit LGBT (numri i plotë)
FONDKRIJUES: QESh
2015 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Këtë vit në Kosovë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Lirindja 03 (shkrime shkëputur nga kjo zine)
FONDKRIJUES: Lirindja
2016 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Shumë fjalë, pak punë: të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2016 (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: “E çka nëse nuk jemi lezbike, po diçka tjetër?” (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Janset Kalan: dëshiroj që njerëzit t’i dëgjojnë transgjinorët, të përpiqen t’i kuptojnë dhe t’i pranojnë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Dorëheqja e Grabovcit nuk duhet t’o maskojë problemet e Kosovës (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
2017 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Çka përfaqëson shkronja “I” në LGBTI (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Çështjet e mëdha zgjedhore: të drejtat e personave LGBTI (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Blerta Zeqiri: Romeo dhe Xhulieta e kohës sonë është dashuria ndërmjet personave të të njëjtit seks (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Lufta për të drejtat e njeriut (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Erik De Krujif: është shumë e mundur të jesh transgjinore, aktiviste e të drejtave LGBT dhe katolike e devotshme (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Ballkani i unifikuar në paradën e krenarisë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Prezantojmë me krenari monografitë e K2.0 për LGBTI (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Shkëlqimi dhe rënia e të drejtave LGBTI nëpër botë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: “Mamë, babë , unë  jam…” (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Duke kaluar në trupin e vertetë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Luftë rajonale për të drejta (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Goran Miletic: Pjesa më e madhe e politikanëve të Ballkanit Perendimor nuk e shohin si të dëshirueshme shumëllojshmërinë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Sian Jones: Institucionet nuk kanë bërë asgjë për të mbijetuarit e dhunës seksuale – tani e kanë mundësinë për të vepruar (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Fortesa Kadriu: “Mos pranimi dhe stigmatizimi në shoqëri e rrezikon shëndetin mendor” (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: HAVEIT — “Powerpuff girls” Të Prishtinës (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Të heqësh dorë nga paragjykimi (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
2018 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Një vend për ta thirrë shtëpi (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Jimini Hignett: “Në industrinë e seksit duhet t’i ndjekim penalisht blerësit (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Qielli po hapet (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Gjuha e urrejtjes në fokus të ditës ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe biofobisë (IDAHOT) (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
2019 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Shumë persona LGBTI në Kosovë privohen nga shërbimet psikologjike (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Aktivistët kundërshtojnë BE-në dhe MD-në për Kodin e ri Civil (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Interseks nuk është bash ‘lajm i ri’ (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Tregimtaria në kontekstin postjugosllav (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Dezso Mate: Nuk më pëlqen fjala ‘tabu’ sepse aludon se ka tema që shoqëria nuk dëshiron t’i pranojë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
2020 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Rina Kika: Aktivizmi është i pandashëm nga puna ime si avokate për të drejtat e njeriut (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Feminizmi, kultura dhe pushteti (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Merkel, Kodi Civil dhe martesat e çifteve gej e lezbike në Kosovë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Dje në parlament kumboi fashizmi (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Gjendja shpirtërore në Kosovë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Të jetosh në cep: Minoritet brenda minotriteteve (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Vendet e Ballkanit me parada alternative të krenarisë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Ku e kanë shtëpinë ata që nuk kanë shtëpi? (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
2021 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Një perspektive tjetërqysh për të drejtat e grave dhe LGBTQ+ (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Kryeministri që s’doli në paradë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Të diskriminuar në shërbimet sociale dhe shëndetësore (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Shkallmimi i patriarkatit dhe heteronormativitetit përmes platformave virtuale (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Një vit me COVID-19: Rrëfime nga spotalet (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Kultura queer kultivohet në plot ngjyra (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Gjaku është gjak (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
2022 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Seksi – 10 vjet pas; Shumëçka ka ndryshuar, shumëçka ka mbetur njëjtë (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Yasmin Benoit: Kështu duket aseksualiteti (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: “Na jemi gra dhe nuk dëshirojmë me u plakë si burra (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: “Ama, jemi solidarë kur është fjala për LGBTI” (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: ‘Nuk e dimë qysh është me qenë të lirë’ (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Hapësira të sigurta online (artikull)
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
2023 Chevron Icon
TITULLI
FONDKRIJUES
BURIMI
TITULLI:Kosovo 2.0: Nga tabu në tabloid: Eksploatimi i kulturës queer në botën e humorit
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Të gjesh vend në një treg përjashtues të punës
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Zëra nga krenaria e Prishtinës
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Mediet dhe njerëzit LGBTQ+
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0
TITULLI:Kosovo 2.0: Po, grua jam. Dhe pikë. Të jesh transgrua, edhe në një monodramë teatri është ende akt heretik
FONDKRIJUES: Kosovo 2.0