Lëvizja LGBT


Shqip

English

Manual për praktikën psikologjike:

Me individët transgjinorë dhe jo konform gjinisë


Shqip

English

Avancimi i të drejtave LGBTI duke ndërtuar kapacitetet e nënpunësve publik


Shqip

English

Reflektim mbi të drejtat LGBTI në Kosovë


Shqip

English

Mbrojtja sociale dhe qasja në kujdesin shëndetësor për personat transgjinorë në Kosovë


Shqip

English

Manual i praktikës psikologjike me klientët/et lezbike, gej dhe biseksual/e


Shqip

English

Personat LGBTI dhe të drejtat e tyre në Kosovë


Shqip

English

Jeta e komuniteteve LGBTQ në karantinë


Shqip

English

Ardhja e IDAHOBIT në Kosovë


Shqip

English

Manual për gazetarë:

Si ta mbuloni komunitetin LGBTI


Shqip

English

Interseks nuk është bash 'lajm i ri'


Shqip

English

Të Jetosh në Cep - Minoritetet brenda Minoriteteve


Shqip

English

RAPORTI I SHOQËRISË CIVILE PËR TË DREJTAT E NJERIUT


Shqip

English

RAPORTI VJETOR CEL KOSOVA 2019-2020


Shqip

English

"Përtej Ligjeve"

Testimi i kapaciteteve të institucioneve të Kosovës për t'i
mbrojtur të drejtat socio-ekonomike të personave LGBT


Shqip

English

PERSONAT LGBTI+ GJATË PANDEMISË COVID-19


Shqip

English

Raport studimor

Raport studimor

Raport studimor: Stresi i pakicave dhe shëndeti mendor tek të rinjtë lezbike, homoseksualë, biseksualë dhe transgjinorë


Shqip

English