Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Publikimet

Rast Studimi – Trajtimi nga gjykata i sulmit të përgatitur terrorist kundër komuniteteve LGBTI+ në Kosovë

Kujdesi shëndetësor për personat trans në Kosovë – Sfidat dhe perspektivat ligjore

Kujdesi shëndetësor për personat trans në Kosovë – Sfidat dhe perspektivat ligjore

MANUAL PËR PRAKTIKËN PSIKOLOGJIKE ME INDIVIDËT TRANSGJINORË DHE JO KONFORM GJINISË

MANUAL PËR PRAKTIKËN PSIKOLOGJIKE ME INDIVIDËT TRANSGJINORË DHE JO KONFORM GJINISË

AVANCIMI I TË DREJTAVE LGBTI DUKE NDËRTUAR KAPACITETET ENËNPUNËSVE PUBLIK

AVANCIMI I TË DREJTAVE LGBTI DUKE NDËRTUAR KAPACITETET ENËNPUNËSVE PUBLIK

Reflektim mbi të drejtat LGBTI në Kosovë

Reflektim mbi të drejtat LGBTI në Kosovë

MBROJTJA SOCIALE DHEQASJA NË KUJDESIN SHËNDETËSOR PËR PERSONAT TRANSGJINORË NË KOSOVË

MBROJTJA SOCIALE DHEQASJA NË KUJDESIN SHËNDETËSOR PËR PERSONAT TRANSGJINORË NË KOSOVË

Manual i praktikës psikologjike me klientët/etlezbike, gej dhe biseksual/e

Manual i praktikës psikologjike me klientët/etlezbike, gej dhe biseksual/e

Personat LGBTI dhe të drejtat e tyre në Kosovë

Personat LGBTI dhe të drejtat e tyre në Kosovë

Jeta e komuniteteve LGBTQ në karantinë

Jeta e komuniteteve LGBTQ në karantinë

Ardhja e IDAHOBIT në Kosovë

Ardhja e IDAHOBIT në Kosovë

MANUAL PËR GAZETARË: SI TA MBULONI KOMUNITETIN LGBTI

MANUAL PËR GAZETARË: SI TA MBULONI KOMUNITETIN LGBTI

Interseks nuk është bash “Lajm i ri”

Interseks nuk është bash “Lajm i ri”

Të Jetosh në Cep – Minoritetet brenda Minoriteteve

Të Jetosh në Cep – Minoritetet brenda Minoriteteve

RAPORTI I SHOQËRISË CIVILE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

RAPORTI I SHOQËRISË CIVILE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

RAPORTI VJETOR CEL KOSOVA 2019-2020

RAPORTI VJETOR CEL KOSOVA 2019-2020

“Përtej Ligjeve”

“Përtej Ligjeve”

PERSONAT LGBTI+ GJATË PANDEMISË COVID-19

PERSONAT LGBTI+ GJATË PANDEMISË COVID-19

LGBTI+ osobe tokom pandemije COVID-19

LGBTI+ osobe tokom pandemije COVID-19

Raporti Vjetor i CEL Kosovës 2021

Raporti Vjetor i CEL Kosovës 2021