Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Dorëshkrime

(Coming Soon)

Në të ardhmen e afërt, planifikojmë të krijojmë mundësinë për ruajtje dhe qasje të dorëshkrimeve me frymën queer, duke zgjeruar kështu qasjen dhe njohjen e krijimeve autentike nga komunitetet LGBTI+. Këto dorëshkrime do të jenë një burim i rëndësishëm për studiuesit, aktivistët dhe këdo që dëshiron të kuptojë më mirë historinë dhe kulturën e komuniteteve LGBTI+ në vendin tonë.

Koleksioni “Dorëshkrime” do të përmbajë një varietet të materialeve të shkruara që pasqyrojnë përvojat, ndjenjat dhe mendimet e individëve nga komunitetet LGBTI+ në Kosovë. Ky koleksion do të përfshijë ditarë personalë, letra, ese, poezi, tregime dhe letërsi të shkruar nga individë dhe aleatë queer. Dorëshkrimet do të ofrojnë një dritare unike në jetën e komuniteteve LGBTI+, duke përfshirë përvoja të diskriminimit, triumfe personale dhe përpjekje për barazi dhe pranim.