Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Strehimit

CEL Kosova ofron strehim për individët nga komunitetet LGBTI+. / Email: info@cel-ks.org

Shërbimi ynë i strehimit ofron një strehë të sigurt ku individët mund të gjejnë strehim, mbështetje dhe mirëkuptim në një mjedis që respekton identitetin e tyre.

Me një përkushtim për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe për të promovuar përfshirjen, shërbimi ynë i strehimit jo vetëm që ofron një çati mbi kokë, por gjithashtu nxit ndjenjën e përkatësisë, fuqizimit dhe pranimit.

Nëpërmjet kujdesit gjithëpërfshirës, burimeve dhe avokimit, ne përpiqemi të krijojmë një strehë ku të gjithë mund të jetojnë në mënyrë autentike, pa diskriminim dhe paragjykime.

Regjistrohuni për strehim: