Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Libraria

Përmes koleksionit libraria lehtësohet kërkimi studimor mbi çështjet LGBTI+. Në këtë koleksion janë grumbulluar hulumtime, raporte e analiza mbi çështjet queer në Kosovë. Për secilin libër që nuk është online, apo për arsye të ndryshme nuk e posedojmë, do të informoheni tek kolona “abstrakti” se ku mund ta bleni apo ta gjeni.

2016 Chevron Icon
TITULLI
AUTOR
BOTUES
ABSTRAKTI
BURIMI
TITULLI:Experiences of the LGBT Community: A Survey of the LGBT Community in Kosovo
AUTOR: Liridon Veliu, Vlora Krasniqi, Myrvete Bajrami
BOTUES: QESH
ABSTRAKTI: The study provides important insights into the violence, discrimination, and harassment experiences of lesbian, gay, bisexual, and transgender community (LGBT) in Kosovo. It is very important to take into consideration that this report might also serve as a tool for other LGBT organizations, civil society organizations in general, and the government of Kosovo on how to best address LGBT issues.
TITULLI:Mbrojtja sociale dhe qasja në kujdesin shëndësor për personat transgjinorë në Kosovë
AUTOR: Hulumtues: Natyra Avdiu
BOTUES: ERAC
ABSTRAKTI: Gjatë viteve të fundit janë shpërfaqur vështirësitë e komunitetit LGBTI dhe problemet me të cilat përballen pjesëtarët e këtij komuniteti janë duke u diskutuar më hapur. Personat transgjinorë janë vetëm një pjesë e këtij komuniteti dhe për shkak të mungesës së njohurive ata mbesin individë që keqkuptohen nga të tjerët dhe ka të ngjarë të përballen me diskriminim në sfera të ndryshme të jetës.
2018 Chevron Icon
TITULLI
AUTOR
BOTUES
ABSTRAKTI
BURIMI
TITULLI:Avancimi i të drejtave LGBTI duke ndërtuar kapacitetet e nëpunësve publik
AUTOR: ERAC
BOTUES: ERAC
ABSTRAKTI: Mbrojtja e avancuar ligjore e të drejtave të njeriut shpesh nuk kthehet në praktikë. Ky vlen veçanërisht në rastet për komunitetet në nevojëtë cilët, përveç që kanë të bëjnë me këtë mungesë sundimi të ligjit, përballen me refuzim shoqëror. Duke buruar nga vlerat tradicionale të shoqërisë, stigma e lidhur me komunitetin LGBTI është parë në refuzimin e të drejtave, diskriminim dhe dhunë. Kjo është e dukshme edhe në mesin e nëpunësve civil, pavarësisht nga ndeshja me detyrimet e tyre profesionale.
2023 Chevron Icon
TITULLI
AUTOR
BOTUES
ABSTRAKTI
BURIMI
TITULLI:Trans në Kosovë: Një histori e pa kryer
AUTOR: Lura Limani
BOTUES: Dylberizm & Lirindja
ABSTRAKTI: *** Ky botim është në shitje në Bubble Pub, Project Space (17), dhe Libraria Dukagjini.*** Ky hulumtim është përpjekje për të korigjuar një padrejtësi epistemike të mos-njohjes, duke parashtruar një ndërhyrje në historiografinë e personave LGBTIQ+ në Kosovë dhe përgjithësisht në rajon e më tej. Botimi gjurmon raportimin më të hershëm mediatic për tranzicionin e një personi trangjinor Kosovar. Misin Krasnic, në vitin 1978 dhe analizon rishfaqjen e narrativave transgjinore në mediat kosovare me daljen e hapur publike të aktivistëve Lend Mustafa dhe Blert Morina në vitet 2016 dhe 2017 si pjesëtarë të komunitetit dhe mënyrën se si kjo gjë ka ndikuar në metodat dhe fokusin e avokimit për komunitetit LGBTIQ+.