Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Java e krenarisë

Java e krenarisë si ndër ngjarjet kyqe për Lëvizjen LGBTI+ në Kosovë, është bërë pjesë e këtij arkivi përmes burimeve online në një vend. Përbrenda këtyre burimeve gjinden informacione në lidhje me Javën e Krenarisë të vitit përkatës. Ju rekomandojmë që për të kuptuar më shumë rreth javës së vitit përkatës, të vizitoni koleksionin “shtypi” dhe “materialet audiovizuale”.