Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prishtinës

25 Gusht, 2023

CEL ka mbajtur trajnimin lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në Kosovë, me nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Prishtinës.

Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Position in Society”, i mbështetur nga Embassy of the Netherlands in Kosovo dhe implementuar nga Cel Kosovo, në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC