Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim me studentë të fushave të ndryshme të shkencave sociale

25 Gusht, 2023

CEL mbajti trajnim me studentë të fushave të ndryshme të shkencave sociale ku pjesëmarrësve iu ofrua mundësia të njihen më shumë me CEL – Centre for Equality and Liberty dhe me punën që bëjmë, situatën në Kosovë në lidhje me komunitetet LGBTI+ dhe konteksti social.

Ky aktivitet është pjesë e projektit “Access To Justice for LGBTI persons in the Western Balkans”, i mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë, menaxhuar nga Norwegian Helsinki Committee.