Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim me personat LGBTI

25 Gusht, 2023

CEL ka mbajtur trajnim me personat LGBTI, ku së bashku diskutuam mbi avokim, lobim, punën në grupe për realizimin e projekteve, menaxhimin e kohës, adresimin dhe parandalimin e rreziqeve në realizim të projektit.

Aktiviteti mbeshtetet në kuadër të programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID Kosovo dhe zbatuar nga Advocacy Training and Resource Center – ATRC.