Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnimi për film-bërje

25 Gusht, 2023

Gjatë këtij trajnimi participantët patën mundësinë të njihen me teknikat dhe konceptet kryesore të procesit së filmbërjes. Të gjithë nga ta realizuan filmat e tyre të shkurtër, nën mbikqyrjen e dy trajnerëve profesional. Në fund të trajnimit, participantët u certifikuan për pjesëmarrjen e tyre në këtë trajnim.

Ky trajnim është pjesë e projektit “Youth Artivists for Change”, implementuar nga PriFest, CEL Kosova, YIHR dhe Stichting Art. 1, dhe mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës.