Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prishtinës

25 Gusht, 2023

Trajnim me nxënës të shkollave të mesme lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçant për të drejtat e komunitetit LGBTI. Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe në mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës.