Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjilanit

25 Gusht, 2023

CEL ka mbajtur trajnim për të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi komunitetin LGBT, me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Gjilanit.

Trajnimi është mbajtur në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe është mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.