Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë

25 Gusht, 2023

CEL së bashku me organizatën Stonewall ka mbajtur trajnimin me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë.

Ligjërues në këtë trajnim ishin Oficer të Policisë dhe Prokurorë nga Britania e Madhe, së bashku me stafin e organizatës CEL dhe organizatës Stonewall.
Trajnimi ka pasur për qëllim të ngris vetëdijen e pjesëtarëve të Policisë dhe Prokurorisë lidhur me komunitetin LGBT, dhe në të njejtën kohë të ndërtoj urë lidhëse mes Policisë, Prokurorisë dhe Organizates CEL, në trajtimin e rasteve te komunitetit LGBT në Kosovë.

Ky aktivitet është mbështetur nga Embassy of the Netherlands in Kosovo, Sarajevski Otvoreni Cetar dhe Zyra e Jashtme dhe e Comonwealth-it e Qeverisë së Mbreterisë së Bashkuar.