Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjilanit

25 Gusht, 2023

CEL në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC  kanë mbajtur trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Gjilanit lidhur me ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI.
Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Position in Society”, i mbështetur nga Embassy of the Netherlands in Kosovo.