Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për “Radio Podcasting”

25 Gusht, 2023

Është mbajtur trajnimi për “Radio Podcasting” në Qendrën Drop-in/IDEALab me Stichting art. 1 në bashkëpunim me Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS).
Eksperiencë shumë e këndshme t’i kalojme tri ditë me aktivistë shumë entuziast dhe një ekip trajnerësh shumë profesionist nga Holanda.
Ky trajnim është përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës.