Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim me komunitetet LGBTI

25 Gusht, 2023

CEL mbajti trajnim me komunitetin LGBTI i cili ishte I fokusuar në rëndësinë e aktivizmit, avokimit dhe lobimit, punë në grupe, orarit kohor të punës së projektit në grupe etj. Gjithashtu me punën në grupe dhe temat kryesore ishin pengesat e Paradës së Krenarisë, suksesi dhe arsyeja pse parada e krenarisë është e rëndësishme për lëvizjen LGBTI.

Ky trajnim u realizua në kuadër të projektit “Advancing LGBTI communities in Society” i mbështetur nga Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kosovo.