Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim me personat LGBTI

25 Gusht, 2023

Trajnimi ofroj mundesi për pjesëmarrësit të trajnohen mbi avokim, lobim, të punojnë në grupe në realizimin e projekteve, të ngrisin kapacitete në menaxhimin e kohës, të adresojnë dhe të parandalojnë rreziqet në realizim të projektit. Trajnimi u përmbyll me aktivitetin mbi pozitat në shoqeri të grupeve të margjinalizuara në shoqëri.

Ky aktivitet është pjesë e projektit “Access To Justice for LGBTI persons in the Western Balkans”, i mbështetur nga Ministria e Punëve te Jashtme e Norvegjisë, menaxhuar nga Norwegian Helsinki Committee.