Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim me studentët e sociologjisë

25 Gusht, 2023

CEL ka organizuar trajnimin me studentët e sociologjisë i fokusuar në qasjen sociologjike dhe mbështetjen që këta studentë do t’i japin komunitetit LGBTI në të ardhmen, e cila është e lidhur edhe me profesionet e tyre.
Në trajnim pjesëmarrësit u njohën me kushtet themelore lidhur me komunitetin LGBTI dhe të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe gjithashtu në situatën e komunitetit LGBTI në Kosovë.

Ky trajnim mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.