Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prizrenit

25 Gusht, 2023

CEL ka mbajtur trajnimin e radhës me të rinjët në komunën e Prizrenit, lidhur me të drejtat e njeriut, në fokus të vecantë me komunitetin LGBTI.

Ky trajnim mbahet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës ne Kosovë.