Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Ligjeratë me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike

25 Gusht, 2023

CEL ka mbajtur ligjeratën me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike me studentët e vitit të parë nga tre drejtime të ndryshme të Akademisë.
Ligjerata ka trajtuar kornizën ligjore si dhe rëndësinë e zbatimit të ligjeve në rastet e ndjeshme.

Projekti mbështetet nga Programi Angazhimi për Barazi (E4E) i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID Kosovo) dhe zbatohet nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (Advocacy Training and Resource Center – ATRC)