Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Mitrovicës

25 Gusht, 2023

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Mitrovicë, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të Kosovar Youth Council – KYC (Këshilli Rinor Kosovar).
Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë
Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe në mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës.