Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Workshops

Diskutim mes Policisë së Kosovës dhe personave LGBTIQ+

CEL organizoi një diskutim mes Policisë së Kosovës dhe personave LGBTIQ+. Në hapësirat e Bubble Pub, personat LGBTIQ+ bashkëbiseduan me një ndër kapitenët e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kovosës, z.Sali Dragidella. Ndër të tj...
Read More

Diskutim mes Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe personave LGBTIQ+

CEL organizoi një diskutim mes Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe personave LGBTIQ+. Dje, në hapësirat e Bubble Pub, personat LGBTIQ+ bashkëbiseduan me drejtorin e Zyrës për Qeverisjë të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, z. Habit Ha...
Read More

Trajnim një ditor me zyrtarë të Qendrave për Punë Sociale

Marrë parasysh nevojën e personave LGBTIQ+ të moshës minore dhe jo vetëm për shfrytëzimin e shërbimeve të Qendrës për Punë Sociale, CEL Kosova, në vazhdën e bashkëpunimit me këtë institucion, organizoi një trajnim një ditor lidhur me pun...
Read More

Trajnim me gjyqtarë mbi kornizën ligjore dhe qasjen korrekte ndaj personave LGBTIQ+ në Kosovë

Është mbajtur trajnimi njëditor me gjyqtarë të Republikës së Kosovës, i cili u fokusua në gjuhën dhe krimet e urrejtjes dhe përndjekjen penale të tyre, konsiderimin e hershëm dhe parandalimin e gjuhës dhe krimeve të urrejtjes, diskrimini...
Read More

Trajnim me zyrtarë policorë dhe prokurorë mbi kornizën ligjore dhe qasjen korrekte ndaj personave LGBTIQ+ në Kosovë

Është mbajtur trajnimi njëditor me zyrtarë policorë dhe prokurorë të Republikës së Kosovës, i cili u fokusua në krimet e gjuhës së urrejtjes dhe përndjekjen penale të tyre, konsiderimin e hershëm dhe parandalimin e gjuhës dhe krimeve të ...
Read More

Shkolla Verore “Gjinia dhe Seksualiteti” 2021

Ndonëse Shkolla Verore “Gjinia dhe Seksualiteti” u organizua në muajin tetor si rezultat i kufizimeve për parandalimin e pandemisë, ajo rezultoi në një edicion të suksesshëm edhe këtë vit. Përgjatë pesë ditëve u ligjërua dhe u diskutua m...
Read More

Trajnim me Akademinë e Drejtësisë

CEL në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë mbajti trajnim lidhur me përqendrimin në rëndësinë së angazhimit të ndjekjeve penale për të luftuar krimin e urrejtjes, konsiderimin e hershëm të ndikimit të krimeve të urrejtjes tek personat ...
Read More

Summer School 2020 “Gender and Sexuality”

Summer School “Gender and Sexuality” 1-8 June 2020 Since 2015 the Comparative Studies in Gender and Sexuality Summer School is held at the University Program for Gender Studies and Research, University of Prishtina. A collabo...
Read More

Workshop on the position of LGBTI people in Kosovo – with Students of Social Sciences.

CEL has organized the three-day workshop with students of social sciences. In this workshop, students of social sciences in this session had the opportunity to learn more about the current position of LGBTI people in the society, which w...
Read More

The “Storytelling” Training

CEL in cooperation with YIHR KS and PriFest has held the “Storytelling” Training and was delivered by international trainers from the Storytelling Centre and Witness Change (The Netherlands). It was designed to train young people to beco...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Mitrovica

CEL in cooperation with Kosovar Youth Council – KYC has held the training with high-school students in the municipality of Mitrovica on raising awareness regarding human rights with a particular focus on the LGBTI rights. This acti...
Read More

Training for Kosovo Prosecutors

CEL has organized a training for the Kosovo Prosecutor and its associates from different municipalities. The training was aimed to raise awareness to the members of the Prosecution and its associates about the rights of the LGBTI communi...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Prizren

CEL in cooperation with Kosovar Youth Council – KYC has held the training with high-school students in the municipality of Prizren on raising awareness regarding human rights with a particular focus on the LGBTI rights.The project ...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Gjilan

CEL in cooperation with Kosovar Youth Council – KYC  has held the training with high-school students in the municipality of Gjilan on raising awareness regarding human rights with a particular focus on the LGBTI rights.This activit...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Peja

CEL in cooperation with Kosovar Youth Council – KYC has held the training with high-school students in the municipality of Peja on raising awareness regarding human rights with a particular focus on the LGBTI rights.The project is ...
Read More

Lecture with the Kosovo Academy for Public Safety

CEL today held a lecture with the Kosovo Academy of Public Safety with first-year students from three different directions of the Academy.The lecture has addressed the legal framework as well as the importance of law enforcement in sensi...
Read More

Workshop with Police Officers from different municipalities

CEL organized a workshop with Police Officers from different municipalities where the purpose of this workshop was to raise awareness of the rights of LGBTI communities in Kosovo and how to identify and treat cases of discrimination and ...
Read More

Film-making training

During this training, the participants had the opportunity to get acquainted with the main techniques and concepts of the film-making process. All of them made their own short films, under the supervision of two professional trainers. At...
Read More

The first regional camp for LGBTI + community rights activists

CEL organized the first regional camp in Kosovo, Boge with activists from the region and Kosovo. The program of this camp contained many fun and educational activities from TOKA organization in order to increase the capacity of working i...
Read More

2019 Summer School “Reading Feminism for the 99%: Equity, Advocacy, Privilege”

CEL in collaboration with the University Program for Gender Studies and Research held the Summer School 2019 on the topic “Reading Feminism for the 99%: Equity, Advocacy, Privilege”. We thank all those who participated and co...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Ferizaj

CEL has delivered training on raising awareness of the rights of LGBTI communities in Kosovo with high school students in the municipality of Ferizaj.This event is part of the project “Advancing the LGBTI Communities Position in So...
Read More

Training with LGBTI people

CEL has held the training with LGBTI people, where we discussed on advocacy, lobbying, group work on project implementation, time management, addressing and prevention of project implementation risks. The activity is supported by the Com...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Gjakova

CEL in cooperation with Kosovar Youth Council – KYC held training on awareness raising on the rights of the LGBTI community in Kosovo, with high school students in Gjakova municipality.The project is supported by the Engagement for...
Read More

Training with students from different fields of social sciences

CEL has held the training with students from different fields of social sciences where the participants had the opportunity to learn more about CEL – Centre for Equality and Liberty and our work, the situation in Kosovo regarding t...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Pristina

CEL has held the training on awareness-raising on the rights of LGBTI communities in Kosovo, with high school pupils of municipality of Prishtina. This activity is part of the project “Advancing the LGBTI communities Position in So...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Gjakova

CEL has held the training on human rights with a special focus on LGBTI community, with high-school students in Gjakova. This training has been held in cooperation with Kosovar Youth Council – KYC and with the support of the Embass...
Read More

Training with LGBTI people

This training contributed opportunities for the participants to gain knowledge on Advocacy and Lobbying, to work in groups and execute projects, to build capacity on management/time scheduling, to address and reduce the risks on executin...
Read More

Radio Podcasting Training

Training on Radio Podcasting at the Drop-in / Idea-lab Center with Stitching art was held. 1 in collaboration with Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS).Very enjoyable experience to spend three days with very enthusi...
Read More

Trajnim me komunitetet LGBTI

CEL held the training with the LGBTI communities focusing on the importance of activism, advocacy and lobbying, work in groups, time schedule of project-work in groups etc. Also with work in groups and the main topic was Pride Parade obs...
Read More

2018 Summer School “Coalitions, Activism, Representation”

A Summer School – Comparative Studies on Gender and Sexuality was held at the University of Prishtina on “Coallitions, Activism, Representation” in collaboration with the University Program for Gender Studies and Research supported...
Read More

Study visit to Serbia

CEL has held a study visit to Serbia, Belgrade, where it has met with several non-governmental organizations working and contributing to the rights of the LGBTQ + community.During the meetings were exchanged work experiences as well as h...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Peja

CEL delivered human rights training to high school students in the municipality of Pejë / Pejës with a particular focus on LGBTI rights. This training is organized in collaboration with Kosovar Youth Council – KYC and the support o...
Read More

Training with judges

CEL organized a training with judges where Biljana Rexic, a judge at the Kosovo Court of Appeal, was the lecturer.The opening speech was given by the Honorable Deputy. Ambassador of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kosovo...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Mitrovica

CEL has held training with high-school students in the municipality of Mitrovica regarding the human rights with a special focus on LGBTI rights. This training is organized in collaboration with Kosovar Youth Council – KYC and the ...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Prizren

CEL has delivered on-going training with high school students in the municipality of Prizren on human rights with a particular focus on LGBTI rights. This training is organized in collaboration with Kosovar Youth Council – KYC and ...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Gjakova

Trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Gjakovës lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI. This training is organized in collaboration with Kosovar Youth Council – KYC and t...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Ferizaj

Training of secondary school students in Ferizaj / Uroizevac municipality on human rights with special focus on LGBTI rights. This training is organized in collaboration with Kosovar Youth Council – KYC and the support of the Embas...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Prizren

CEL has delivered on-going training with young people in the municipality of Prizren on human rights, with a particular focus on the LGBTI community. This training is held in cooperation with Kosovar Youth Council – KYC and is supp...
Read More

Training with sociology students

CEL has organized training with sociology students focused on the sociological approach and the support these students will provide to the LGBTI community in the future, which is also related to their professions.In the training, the par...
Read More

Training for Journalists and Journalism Students in Pristina

CEL has organized training for journalists and journalism students in Pristina. The training focused on the work of CEL, the role of the media in an equal society, analyzing the wrong examples that were published in the media, and discus...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Gjilan

CEL has delivered human rights training with a special focus on the LGBT community, with high school students in Gjilan municipality. The training was held in cooperation with Kosovar Youth Council – KYC and supported by the Embass...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Pristina

Training with high-school students regarding human rights with a special focus on LGBTI rights. This training is organized in collaboration with Kosovar Youth Council – KYC and the support of the Embassy of the Netherlands in Kosovo.
Read More

Training with the Kosovo Police and Prosecution

CEL together with Stonewall held the training with the Kosovo Police and Prosecution. Lecturers for this training were Police Officers and Prosecutors from the UK, CEL’s staff and Stonewall staff.The training aimed to raise awarene...
Read More

Panel discussion with activists from regional states

Panel discussion was held with activists from the countries of the region: Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia, as well as with the Amsterdam parade organizer with the theme “The situation of the LGBTI community in the countries they repr...
Read More

Training for Journalists and Journalism Students

CEL has held training with journalists and journalism students on portraying the LGBTI community in the media. Participants were informed about terminology and how to write an article that would not be homophobic for readers. During the ...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Mitrovice.

In a series of discussions at the municipal level, a discussion was held in Mitrovica, with high school representatives in cooperation with the Kosovar Youth Council – KYC (Kosovo Youth Council).Topic: Human rights with special foc...
Read More

Training for Police Officers from Pristina and South Mitrovica

CEL provided training with Police officers from Pristina and South Mitrovica. The training was very successful in raising awareness of the participants, and giving them more information on the issues and the LGBT community. During the tr...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Peja

In a series of discussions at the municipal level, a discussion was held in Peja, with high school representatives in cooperation with the Kosovar Youth Council – KYC (Kosovo Youth Council).Topic: Human rights with special focus on...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Prizren

In a series of discussions at the municipal level, a discussion was held in Prizren with high school representatives in cooperation with the Kosovar Youth Council – KYC.Topic: Human rights with special focus on the rights of the LG...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Gjakova.

In a series of discussions at the municipal level, a discussion was held in Gjakova, with high school representatives in cooperation with the Kosovar Youth Council – KYC (Kosovo Youth Council).Topic: Human rights with special focus...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Ferizaj

In a series of discussions at the municipal level, a discussion was held in Ferizaj, with high school representatives in cooperation with the Kosovar Youth Council – KYC (Kosovo Youth Council).Topic: Human rights with special focus...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Pristina

CEL held a deliberative presentation in Pristina with representatives from the Kosovo Youth Council (KYC).Topic: Human rights with special focus on the rights of the LGBTI community in KosovoThis event is part of the project “Advan...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBT communities

CEL held a three-day training with young participants, representatives of the Kosovar Youth Council – KYC.Subject: Human rights training program, with a particular focus on the rights of the LGBT community.During these three days, ...
Read More

Training with Journalists and Journalism Students

CEL held a two-day training with journalists and journalism students on the topic “Ethical reporting on the LGBT community.During these two days, participants had the opportunity to learn more about terminology, social journalism –...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBT communities

CEL delivered youth training on human rights, with a particular focus on the rights of the LGBT community. The training also introduced terminology that should be used in relation to the LGBT community, campaigns and activism.The purpose...
Read More

Training for Journalists and Journalism Students

CEL provided training for journalists and journalism students on how journalists report about LGBTI issues and the need to challenge discrimination. The training, attended by journalists and journalism students, was conducted by LGBTI ri...
Read More

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Pristina.

CEL organized youth training in Pristina. Various lecturers delivered lectures on human rights, with a particular focus on LGBTI communities rights, sexual orientation, gender identity, the importance and need for activism and social cha...
Read More