Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Awareness-raising training on the rights of LGBTI communities in the municipality of Gjakova

August 24, 2023

Trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Gjakovës lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI.

This training is organized in collaboration with Kosovar Youth Council – KYC and the support of the Embassy of the Netherlands in Kosovo.