Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Gjakovës

25 Gusht, 2023

Trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Gjakovës lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçantë për të drejtat e komunitetit LGBTI.

Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe në mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës.