Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Pejës

25 Gusht, 2023

CEL mbajti trajnim me nxënës të shkollave të mesme në komunën e Pejës lidhur me të drejtat e njeriut në fokus të veçant për të drejtat e komunitetit LGBTI.

Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Kosovar Youth Council – KYC dhe në mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës.