Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Vizitë studimore në Serbi

25 Gusht, 2023

CEL ka mbajtur një vizitë studimore në Serbi, Beograd me ç’rast është takuar me disa organizata jo-qeveritare që punojnë dhe kontribojnë për të drejtat e komunitetit LGBTQ+.
Gjatë takimeve janë shkëmbyer përvojat e punës si dhe mënyrën e trajtimit të çështjeve LGBTQ+ nga institucionet, nivelin e homofobisë, ligjet të cilat mbrojnë komunitetin si dhe organizimi i Paradës së Krenarisë dhe vështiresitë e saj.
Kjo vizitë është aktivitet i projektit “LGBT rights-Advancement in Kosovo” që mbështetet nga Kosovar Civil Society Foundation – KCSF
Në këtë vizitë studimore CEL mbajti takim me:
ERA – LGBTI Equal Rights Association, Da Se Zna, XY Spectrum, AS center , Labris Beograd, CIVIL RIGHTS DEFENDERS, YIHR.