Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnimi “Storytelling”

25 Gusht, 2023

CEL në bashkëpunim me YIHR KS dhe PriFest ka mbajtur Trajnimin “Storytelling” I cili është ligjeruar nga  trajnerët ndërkombëtarë nga “Storytelling Centre and Witness Change” (Holandë). Qendra është e dizjnuar  për të trajnuar të rinjtë për t’u bërë tregimtarë.

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit morën njohuri mbi atë se si ne mund të përdorim tregimin si një mjet për të avancuar vetëdijen për të drejtat e njeriut dhe  të drejtat LGBTQ dhe çështjet e barazisë gjinore.

Ky trajnim është një pjesë e projektit “Youth Artivists for Change” dhe implementohet nga YIHR KS, Cel Kosova, dhe PriFest – Prishtina International Film Festival