Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Trajnim një ditor me zyrtarë të Qendrave për Punë Sociale

25 Gusht, 2023

Marrë parasysh nevojën e personave LGBTIQ+ të moshës minore dhe jo vetëm për shfrytëzimin e shërbimeve të Qendrës për Punë Sociale, CEL Kosova, në vazhdën e bashkëpunimit me këtë institucion, organizoi një trajnim një ditor lidhur me punën e zyrtarëve të Qendrave për Punë Sociale kur trajtojnë persona LGBTIQ+.

Përgjatë këtij trajnimi, zyrtarët fillimisht u prezantuan me konceptet bazë që ndërlidhen me personat LGBTIQ+, duke vazhduar më pas me kornizën ligjore që rregullon punën e Qendrave për Punë Sociale dhe të drejtat e personave LGBTIQ+.

Pjesa përmbyllëse përfshiu diskutime rreth rasteve konkrete të punës së këtyre zyrtarëve dhe metodave të reja të bashkëpunimit në të ardhmen.

Ky aktivitet është pjesë e projektit “Together Liberated”, mbështetur nga Embassy of the Netherlands in Kosovo.