Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Ferizajit

25 Gusht, 2023

Në seri të diskutimeve në nivel komunal, u mbajt prezentim diskutues në Ferizaj, me përfaqësues të shkollave të mesme në bashkëpunim me këshillin rinor të KYC (Kosovo Youth Council).
Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë.
Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Position in Society”, i financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.