Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Prezentim diskutues për ngritjen e vetëdijes mbi të drejtat e komuniteteve LGBTI në komunën e Prishtinës

25 Gusht, 2023

CEL mbajti prezentimin diskutues në Prishtinë me përfaqësues nga Këshilli Rinor Kosovar (KYC).
Tema: Të drejtat e njeriut me fokus të veçantë mbi të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë
Ky aktivitet është pjesë e projektit “Advancing the LGBTI communities Position in Society”, i financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.