Hapja e ekspozitës “Bazë”

Ekspozita “Bazë” është një produkt artistik i realizuar nga të rinjtë e Lipjanit, të cilë organizuan një punëtori dy ditore, ku pos diskutimeve mbi barazinë gjinore, mësuan edhe për përdorimin e programeve dizajnuese dixhitale, përmes të cilave i realizuan këto ilustrime. Ky projekt u realizua në kuadër të mini-granteve të dhëna nga projekti Youth Artivists for […]

Hapja e ekspozitës “Behind Closet Doors”

U bë hapja e ekspozitës “Behind Closet Doors” në Galerinë e Arteve në qytetin e Ferizajit, me moton “Krejt për dashni”. Kjo ekspozitë u realizua nga Erbëlina Vata dhe shoqëria e saj, e cila ishte përfituese e një nga mini-granteve në kuadër të projektit Youth Artivists for Change, përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme […]

Shfaqja e filmit të shkurtër “Kosova Trans”

Kosova-Trans është një film i shkurtër dokumentar për një transgjinore 18 vjeçare nga Kosova, i cili u shfaq në hapësirat e TermoKiss. Dokumentari përqendrohet kryesisht në sfidat e një gruaje të re transgjinore që përballet me ngacmime dhe stigmë në një vend që nuk ka të drejta themelore transgjinore. Kosova-Trans ngërthen në vete rrugëtimin e […]

Kuizi Trivia

Aktivistë të ndryshëm që ishin prezent në Prishtinë për të përkrahur Javën e Krenarisë ishin morën pjesë në kuizin Trivia. Qëllimi i këtij kuizi ishte rrjetëzimi mes aktivistëve lokal dhe rajonal.      

Publikimi i manualit për gazetarë që mbulon çështjet e personave LGBTI

Ky manual ka për qëllim të shërbejë si një udhëzues praktik, informues dhe arsimor për gazetarë dhe redaktorë të mediave, për  të kryer raportime të sakta dhe etike, si dhe të ofrojnë një mbulim me kuptim cilësor dhe thelbësor të personave LGBTIQ. Manuali paraqet një përmbledhje të kornizës ligjore dhe mekanizmave të të drejtave të […]

Publikimi I manualit për praktikën psikologjike me persona transgjinorë

Qëllimi i këtij manuali është të informojë profesionistët e shëndetit mendor për çështje të rëndësishme klinike gjatë punës me persona transgjinorë. Ky manual nuk është një përmbledhje udhëzimesh ose standardesh  dhe nuk zëvendëson në asnjë mënyrë protokollet e trajtimit. Manuali synon të plotësojë vetëm udhëzimet e trajtimit për individët Transgjinorë. Manuali është përqendruar vetëm në […]

Shfaqja e Filmit: “Moonlight”

Moonlight është një dramë amerikane e  vitit 2016, me skenar dhe regji nga Barry Jenkins, bazuar në shfaqjen gjysmë-autobiografike të papublikuar të Tarell Alvin McCraney, në Moonlight Black Boys Look Blue. Filmi paraqet tri faza të jetës së personazhit kryesor; rininë, adoleshencën, dhe jetën e hershme të moshës madhore të tij. Drama eksploron vështirësitë me […]

Hapja e “Ekspozitës TransBalkan” – Autor: Aleksandar Crnogorac

TransBalkan është një projekt fotografik dokumentar që përqendrohet në komunitetin trans në rajonin e Ballkanit, të Evropës Jug-Lindore. Autori ka udhëtuar në pjesën më të madhe të ish republikave Jugosllave, dhe gjatë rrugës është takuar më më shumë se 30 persona, të cilët jo vetëm që i fotografoi, por edhe i intervistoi. Në mesin e […]

Konferenca “Legjislacioni: Mundësitë e shfrytëzuara dhe të humbura”

Kjo konferencë reflektoi punën e institucioneve që merren me çështjet LGBTI gjatë vitit të kaluar. Kjo konferencë u përqëndrua në tri çështje kryesore: Kodi Civil, Njohja e identitetit Gjinor dhe Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Për të mbuluar temat e lartpërmendura, panelistët nga institucionet vendore përkatëse patën mundësinë për të diskutuar dhe shpjeguar avokimin […]

Hapja e ekspozitës “QUEIN” – Autore: Majlinda Hoxha

Ekspozita e organizuar nga CEL përbëhet nga storie personale të personave LGBTI që jetojnë në Kosovë. Arti luan një rol kyç në promovimin e të drejtave të njeriut, kjo ekspozitë prezantoi storie të personave LGBTI përmes prizmit të kamerës, duke adresuar përditshmërinë e ndërthurjes së jetës utopike të personave LGBTI në Kosovë. Ekspozita është një […]

Dita ndërkombëtare kundër homofobisë dhe transfobisë (IDAHOT 2019)

Sikur vitet e kaluara, edhe sivjet e shënuam Ditën Ndërkombëtare Kundër Homofobisë dhe Transfobisë me 17 Maj, ku u mbajtë Konferenca me moton “Të drejtat e barabarta dhe kushtetuese të personave LGBTI” Në këtë Konferencë është diskutuar rreth Partneritetit mes personave të seksit të njejtë dhe Diversitetin në mes të komuniteteve. Si çdo vit, edhe […]