Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

LGBT people continue to face great difficulties

40 Washington Square S

Pas prezantimit të situatës aktuale për personat LGBT në shoqërinë tonë dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohet ky komunitet, Rajmonda Sylbije, Drejtore Ekzekutive i Qendrës për Barazi dhe Liri (CEL Kosova) hapi debatin që u organizua në Pejë (i pari i këtij lloji) nga organizata e përmendur më lart.

Znj. Sylbije deklaroi: “Personat LGBT vazhdojnë të jetojnë dyfish, prandaj një nga komponentët kryesorë të organizatave tona është fuqizimi i personave LGBT, si dhe ngritja e vetëdijes në mesin e popullatës së përgjithshme kosovare për pranimin e tyre si një komponent i barabartë i shoqërisë.

“Concerning the legal framework of Kosovo, Teuta Hoxha from the Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR KS) said that analyzing this legal framework regarding equal rights for LGBTI people it is very clear that Kosovo has a Very advanced constitution; However, according to Hoxha “the biggest obstacle we face is the lack of discussion for LGBT people, because only small groups advocate and discuss for the community and it is not enough to have a greater impact”.
Emphasizing the important role of the People’s Advocate, Shqipe Malaj mentioned that the dysfunctional system is one of the biggest problems related to LGBTI rights, therefore, according to her “The People’s Advocate Office is constantly trying to provide the best possible conditions for complaining of any dissatisfaction that may arise ”, continuing with the fact that raising awareness among the general population is one of the most important aspects we need to focus on.
This event was held as part of the Engagement for Equity program, funded by the United States Agency for International Development – USAID, and implemented by the Advocacy Training Resource Center – ATRC.