Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Personat LGBT vazhdojnë të përballen me vështirësi të mëdha

40 WASHINGTON SQUARE S, NEW YORK

Pas prezantimit të situatës aktuale për personat LGBT në shoqërinë tonë dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohet ky komunitet, Rajmonda Sylbije, Drejtore Ekzekutive i Qendrës për Barazi dhe Liri (CEL Kosova) hapi debatin që u organizua në Pejë (i pari i këtij lloji) nga organizata e përmendur më lart.

Znj. Sylbije deklaroi: “Personat LGBT vazhdojnë të jetojnë dyfish, prandaj një nga komponentët kryesorë të organizatave tona është fuqizimi i personave LGBT, si dhe ngritja e vetëdijes në mesin e popullatës së përgjithshme kosovare për pranimin e tyre si një komponent i barabartë i shoqërisë.

“Lidhur me kornizën ligjore të Kosovës, Teuta Hoxha nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR KS) tha se duke analizuar këtë kuadër ligjor lidhur me të drejtat e barabarta për personat LGBTI është shumë e qartë se Kosova ka një Kushtetutë shumë të avancuar; Megjithatë, sipas Hoxhës “pengesa më e madhe me të cilën përballemi është mungesa e diskutimit për personat LGBT, sepse vetëm grupe të vogla avokojnë dhe diskutojnë për komunitetin dhe nuk mjafton që të ketë një ndikim më të madh”.
Duke theksuar rolin e rëndësishëm të Avokatit të Popullit, Shqipe Malaj përmendi se sistemi jofunksional është një nga problemet më të mëdha në lidhje me të drejtat LGBTI, prandaj sipas saj “Zyra e Avokatit të Popullit vazhdimisht përpiqet të ofrojë kushtet më të mira të mundshme për parashtrimin e ankesave për çdo pakënaqësi që mund të lindin “, duke vazhduar me faktin se ngritja e ndërgjegjësimit në mesin e popullatës së përgjithshme është një nga aspektet më të rëndësishme në të cilat duhet të përqendrohemi.
Ky aktivitet u mbajt si pjesë e programit Engagement for Equity, i cili financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID, dhe i implementuar nga Qendra Burimore për Trajnim të Avokimit – ATRC.