Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Opening of the mural “Escape From Isolation”

“Escape from Isolation” is a project organized by activist Doruntina Maliqi. The project is realized through a large mural (wall painting) at the House of Culture “Isa Kastrati” in the city of Kamenica. The painted bird symbolizes freedom for marginalized groups of people, including women and LGBT persons.

Ky mural u organizua në kuadër të mini-granteve nga projekti Youth Artivists for Change, përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, menaxhuar nga Stichting art.1 dhe implementuar nga CEL Kosova.