Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Diskutim: Shëndeti mendor i personave LGBTQI+

Diskutimi trajtoi shëndetin mendor të personave LGBTQI+ dhe problemet më të zakonshme që ata/ato hasin. Gjithashtu diskutoi mënyrat e vetëkujdesit për komunitetin brenda familjeve toksike, që ishte një diskutim i hapur me pjesëmarrësit. Folës në këtë diskutim ishin Lirie Lokaj, Psikologe, Nol Musa nga Support Groups Kosova dhe Bind Skeja, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social.