Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Promotion of the book “LGBT Movement”

The book “LGBT Movement” published by the Center for Freedom and Equality of the LGBT Community in Kosovo (CEL Kosovo) was promoted. This is the first book of its kind published in Kosovo.

Libri ka përmbajtje informative për komunitetin LGBT në Kosovë, në shtetet në rajon dhe botë; të dhëna mbi terminologjinë dhe data të rëndësishme, histori personale dhe kontributin e komunitetit LGBT.

This book was made possible by the Equality Engagement Program (E4E), funded by the United States Agency for International Development – USAID and implemented by the Advocacy Training and Resource Center – ATRC.