The LGBT Movement


Shqip

English

Manual for Psychological Practice:

With Transgender and Gender Nonconforming Individuals


Shqip

English

Advancing LGBTI Rights by building the capacities of public servants


Shqip

English

Reflection on LGBTI Rights in Kosovo


Shqip

English

Social Protection and Access to Healthcare for Transgender People in Kosovo


Shqip

English

Manual for Psychological Practice with Lesbian, Gay, and Bisexual Clients


Shqip

English

The LGBTI persons and their rights in Kosovo


Shqip

English

Jeta e komuniteteve LGBTQ në karantinë


Shqip

English

Ardhja e IDAHOBIT në Kosovë


Shqip

English

Manual for Journalists:

Covering the LGBTI community


Shqip

English

Intersex is not exactly 'breaking news'


Shqip

English

Të Jetosh në Cep - Minoritetet brenda Minoriteteve


Shqip

English

RAPORTI I SHOQËRISË CIVILE PËR TË DREJTAT E NJERIUT


Shqip

English

RAPORTI VJETOR CEL KOSOVA 2019-2020


Shqip

English

"Përtej Ligjeve"

Testimi i kapaciteteve të institucioneve të Kosovës për t'i
mbrojtur të drejtat socio-ekonomike të personave LGBT


Shqip

English

PERSONAT LGBTI+ GJATË PANDEMISË COVID-19


Shqip

English

Raport studimor

Raport studimor

Raport studimor: Stresi i pakicave dhe shëndeti mendor tek të rinjtë lezbike, homoseksualë, biseksualë dhe transgjinorë


Shqip

English