Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Konferenca ‘Angazhimi institucional për komunitetin LGBTI’

CEL organizoi konferencën: ‘Angazhimi institucional për komunitetin LGBTI’ ku qëllimi i konferencës ishte promovimi i debatit mbi çështjen LGBTI dhe inkurajimi i dialogut ndërmjet institucioneve të vendit dhe palëve të tjera që merren me çështjet e komunitetit LGBTI në Kosovë.