Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Let’s Talk Queerness

20 nentor 2023

Sot u mblodhëm për të shënuar Ditën e Përkujtimit të Personave Transgjinorëve së bashku me aktivistin Lend Mustafa dhe nën moderim të Ajete Kerqeli. U bisedua rreth nevojës për politika gjithëpërfshirëse që adresojnë sfidat unike me të cilat përballet ky komunitet, reth vështirësive së vazhdueshme, me fokus në nxitjen e mirëkuptimit, ndjeshmërisë dhe ndërgjegjësimit kolektiv për sfidat dhe diskriminimin me të cilin përballet komuniteti transgjinor.