Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Let’s Talk Queerness

24 tetor 2023

Edicioni i dytë i Let’s Talk Queerness u fokusua në shërbimet psikologjike karrshi personave queer, rëndësinë e të pasurit një hapësirë të sigurt për t’u shprehur dhe procesimin e sfidave dhe emocioneve përgjatë jetës.