Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Dita ndërkombëtare kundër dhunës

19 Janar, 2024

2 tetor 2023

Në këtë Ditë Ndërkombëtare Kundër Dhunës, le të ngrihemi për dashuri, barazi dhe respekt për të gjithë. Së bashku, ne mund të krijojmë një botë ku të gjithë, përfshirë komunitetet LGBTI+, të jetojnë pa dhunë dhe diskriminim.