Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Dita Ndërkombëtare e Përemrave

19 Janar, 2024

18 tetor 2023

Dita Ndërkombëtare e Përemrave është një ditë për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e respektimit dhe përdorimit të përemrave të saktë për individët, veçanërisht individët që identifikohen si trans, jobinarë ose ashtu si ndihen. Për të respektuar përemrin e individit thjeshtë duhet ta pyesni se si dëshiron t’i referoheni. Kjo ndihmon në respektimin e identiteteve gjinore.