Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Dita ndërkombëtare e dukshmërisë interseks

19 Janar, 2024

26 tetor 2023

Dita ndërkombëtare e dukshmërisë interseks ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit për ekzistencën dhe përvojat e individëve interseks. Individët interseksorë shpesh u janë nënshtruar diskriminimit dhe stigmatizimit. Kjo ditë synon të luftojë stigmën dhe të promovojë mirëkuptimin dhe pranimin.