Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Takimi i përbashkët në mes të Avokatit të Popullit, Organizatave Joqeveritare dhe Shoqërisë Civile

6 Nëntor, 2018

U mbajt takimi i përbashkët në mes të Avokatit të Popullit, Organizatave Joqeveritare dhe Shoqërisë Civile, qëllimi i të cilës ishte vazhdimi i praktikës së vitit të kaluar i shënimit të përbashkët të 10 dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut.